Gå til innholdet

I konkurranse med 1200 andre tillitsvalgte i Fellesorganisasjonen (FO) gikk Ingvild Teigland Didriksen helt til topps. Hun er tillitsvalgt for fosterhjemsavdelingene i CRUX.
Ingvild Teigland Didriksen Ingvild tenker det er viktig med gode relasjoner til medlemmer og ledelsen. Er det gjensidig respekt lytter man til hverandre, sier hun.

Da Ingvild startet i CRUX for fem år siden, gikk hun raskt inn i rollen som tillitsvalgt.  

- Jeg er opptatt av lokale spørsmål som berører den enkelte og arbeidsplassen vår. Det er kjekt at de som jobber sammen med meg verdsetter dette. Vi er en liten klubb i forhold til andre, så det at jeg vant prisen med så mange dyktige tillitsvalgte i landet er svært overraskende. Det er hyggelig at FO Rogaland og landsstyret setter pris på min innsats, men jeg setter nok mest pris på initiativet, tiden og ressursene kollegaer har lagt ned i å lage en skriftlig begrunnelse, i tillegg laget de en film som støtter denne, sier Ingvild.

Å bli nominert av sine egne medlemmer er det hun synes er mest hyggelig med det hele.

- Jeg er valgt av dem for å gjøre en jobb på vegne av dem. At de verdsetter innsatsen min ved å nominere meg til denne prisen må jo være den beste tilbakemeldingen jeg kunne få. Nå skal det sies at de er flinke til å komme med heiarop og tilbakemeldinger i hverdagen også, ikke bare i festtaler og nominasjoner. Det er alltid godt å bli anerkjent og verdsatt, både i stort og smått!

Hun forteller at det har kommet hilsener og gratulasjoner fra hele landet. Både fra mennesker hun ofte snakker med, og mennesker hun ikke har sett på lenge.

- Jeg satte også pris på hilsener fra hovedkontoret, der jeg opplever at også CRUX som arbeidsgiver opplever prisen positiv for omdømmet vårt utad, legger hun til.

Begrunnelsen 
«Ingvild er en god kollega som er aktivt engasjert og samlende på arbeidsplassen. Som tillitsvalgt deltar hun på informasjons -og drøftingsmøter med ledelsen. Hun inviterer til drøfting og ønsker innspill, og informerer videre. Vi opplever oss lyttet til som medlemmer. Ingvild gir uttalelser ved ansettelser, og deltar aktivt i ansettelsesutvalg, hvor hun tar en viktig rolle både for arbeidsstedet, men også i å ivareta den intervjuede. Hun har også vært en god støttespiller for andre tillitsvalgte i organisasjonen vår, når de har vært usikre i rollen eller trengt hjelp. I konflikter ivaretar hun medlemmene, sikrer at alle blir hørt, og kommer med forlag til endring. Ingvild minner oss på når det er forhandlinger i lønn, hjelper oss å forstå hvor vi bør være i lønnsstigen, og forhandler for oss på en god måte. Hun påser at vi har lønns og arbeidsforhold som er avtalt. I personalsaker har hun to lyttende ører, samtidig som hun er løsningsorientert. Hun er en god organisator og hjelper. Hun er også flink til å spre god relevant informasjon, og ikke minst til å bidra med gode øyeblikk, og feiring på sosialarbeidernes dag. Det er alltid godt å komme inn til Ingvild for å løfte det en har på hjerte. Vi kan stole på at hun fører saken videre på en god måte på medlemmenes vegne. Hun er et godt og tillitsfullt bindeledd mellom ledelsen og de ansatte. Rå i forhandlinger og god på relasjon.»

Les FO sin artikkel i Fontene om Ingvild som årets tillitsvalgt

Oppdatert