Gå til innholdet

KABB fikk utdelt prisen i dag på Diakonikonferansen 2023.  – Dette er en anerkjennelse av arbeid for funksjonshindredes rettigheter over tid, sier prisvinner og generalsekretær Øyvind Woie, i KABB.

 
Fra venstre: Hanne Louise Salvesen (Det norske Diakonforbund), Hilde Løwén Grumstad, Øyvind Woie og Mette Lilleeng (alle fra KABB), Asbjørn Sagstad (stiftelsen CRUX).

Diakoniprisen er en nasjonal pris som Stiftelsen CRUX deler ut hvert annet år, i samarbeid med Det Norske Diakonforbund. I juryen sitter i tillegg representanter fra Kirkerådet og Norges Kristne Råd. 

Prisen deles ut til diakonale organisasjoner, virksomheter eller enkeltpersoner som har gjort en særlig fortjenestefull diakonal innsats. 

En liten organisasjon som gjør mye
– KABB er en liten organisasjon som gjør mye for at personer med synsnedsettelser og lesevansker skal få nødvendig hjelp. Med sine diakonale grunnverdier, og en praksis preget av engasjement og nytenking har KABB gjennom sin 90 år lange historie utmerket seg i arbeidet med og for mennesker med synsnedsettelser og lesevansker, med mål om inkludering og aktiv deltakelse i kirke og samfunn, sier generalsekretær i CRUX, Helmuth M. Liessem, på vegne av juryen. 

– Prisen betyr veldig mye for KAAB, som skal gå fra å være et tjenesteytende arbeid, til et kompetanse- og rådgivingsmiljø, sier Øyvind Woie i KABB. Han mener at prisen er en anerkjennelse av en langvarig likestillings- og rettighetskamp for funksjonshindrede i møte med de kristne trossamfunnene.

Om Diakonikonferansen
Diakonikonferansen 2023 er et samarbeid mellom Stiftelsen CRUX, Diakonhjemmet, Kirkerådet, MF vitenskapelig høyskole og VID vitenskapelige høgskole.
Diakonikonferansen er en to-dagers landsdekkende konferanse som arrangeres hvert annet år. Konferansen er for ansatte og frivillige i menigheter og diakonale organisasjoner/institusjoner, studenter og andre interesserte.

Prisutdelingen fant sted fredag 10.november under Diakonikonferansen 2023, som ble arrangert på VID vitenskapelige høgskole. 

Oppdatert