Gå til innholdet

Uroen brer seg i verden. Krigen i Ukraina sender millioner av mennesker på flukt. Klimaet lider. Prisene stiger og matkøene vokser. Vi spør: Hva er god diakoni nå? Hvordan skape grobunn for håp og handling i uroens tid? Disse brennbare spørsmålene vil bli belyst gjennom foredrag, debatter, kunstneriske innslag, seminarprogram og gudstjeneste.

Diakonikonferansen er en landsdekkende to-dagers konferanse som arrangeres hvert annet år, med blant annet CRUX som arrangør. I år holdes den på VID i Oslo 9.-10. november. Den er for ansatte og frivillige i diakonale organisasjoner/institusjoner og menigheter, studenter og andre interesserte.

I år kommer blant annet søsknene Stålsett. Gry Stålsett er 1.amanuensis i psykologi ved Menighetsfakultetet og spesialpsykolog ved Modum Bad. Hun vil snakke om "Nærhet til sanser og behov kan gi retning. Håp som bevisste valg og arbeid". Sturla Stålsett er professor i diakoni, religion og samfunn ved MF vitenskapelige høyskole. Sammen med diakonene Olav Lægdene og Ragnhild Narvestad Hungnes tar de opp teamet "Håp som problem, og uro som ressurs i diakonal handling".

Program og påmelding
Klikk inn på www.diakonikonferansen.no for å se hele programmet og påmeldingslink. Nettsidene oppdateres fortløpende. EARLY BIRD-pris før 5.september. 

Arrangør
Diakonikonferansen er et samarbeid mellom stiftelsen CRUX, Kirkerådet, Diakonhjemmet, VID vitenskapelige høgskole og MF vitenskapelig høyskole. 

 

Oppdatert