Gå til innholdet

Torsdag 26.august arrangerte CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter i Bergen forskningsseminar om «Vold i nære relasjoner». - Dette viktige temaet har vi engasjert oss i, for det trengs å belyses og løftes frem. Vi har søkt og mottatt midler fra Konfliktrådet til nettopp dette formålet: Å øke kunnskapen om temaet, sier virksomhetsleder Yvonne C. Jordal.

 

45 inviterte gjester fra Bufetat, Bergen kommune, Vest Politidistrikt, Kriminalomsorgen, stiftelsen CRUX, ATV, Røde Kors, Krisesentret og Nok. Konferansen var på Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen.  

Må snakkes mer om og forskes mer på
Temaene denne dagen var:

  • «Dobbelt trøbbel - om rus og vold i nære relasjoner».
  • «Er det sammenheng mellom seksuell tvang og annen vold i parforhold?»
  • «Norske menn slår ikke? Om voldsutsatte mødre med minioritetsbakgrunn, samlivsbrudd og foreldreskap».
  • «Partnerdrap i Norge forskning som bidrar til myteknusing.»
  • «Har noen kvinner forhøyet risiko for å bli utsatt for vold i flere parforhold? Nytt doktorgradsstudie belyser nye sammenhenger».

- Det som gikk igjen denne dagen er at dette er et område vi trenger å snakke mer om og forske mer på. Kunnskap må spres for å kunne forebygge i størst mulig grad. Vi fikk forelagt ulike vinklinger inn mot vold i nære relasjoner, om sammenhenger både mellom rus og vold, kjønn og vold, barn og vold, kulturer og vold. Det ble en flott dag hvor flotte kulturelle innlegg av gode venner av Kalfarhuset, Frode Bodin og Julian Misic løftet konferansen, forteller Jordal.

Foredragsholderne var psykologspesialist Kari Lossius, professor Kjersti Alsaker (HVL), psykologspesialist og professor Solveig K. B. Vatnar (OUS/HiMolde) og psykologspesialist og phd Elisabeth Christie Ørke (SUS).

- Responsen i etterkant har vært meget god. Både på det faglige innholdet som holdt høy standard, og rammene rundt. Det er ingen tvil om at seminardeltakerne syntes det var godt å møte folk igjen etter halvannet år med Teams-møter. I tillegg har det en egenverdi å møtes og mingle med samarbeidspartene som jobber med mennesker med utfordringer, sier hun.

Ønsker årlig forskningskonferanse
- CRUX Kalfarhuset har også tidligere arrangert forskningskonferanser. Det startet da virksomheten feiret 25-årsjubileum og presenterte sin egen forskningsrapport: «Hva er det som virker». Vi ønsker å kunne gjennomføre forskningskonferansen årlig. I fjor måtte den utgå på grunn av koronarestriksjoner, men vi er optimistiske for fremtiden, legger Yvonne C. Jordal til. 

Oppdatert