Gå til innholdet
Kjernen i arbeidet vårt er samtaler, nettverksbygging og aktiviteter for og med deltakerne der vi fokuserer på deltakernes egne ressurser. Vi ønsker å gi deltakerne muligheter for mestring, og bruker blant annet motiverende samtale som en tilnærming til deltakerne.
3
Deltakere får nytt nettverk gjennom CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter

I CRUX har oppfølgingssentrene en felles forankring i måten å møte deltagerne på. Vi er faglig oppdaterte på deltakerorienterte og helhetlige fremgangsmåter, og arbeider målbevisst med å opprettholde kompetansen. 

Stiftelsen CRUX sitt oppfølgingsarbeid har et helhetlig fokus. En tverrfaglig arbeidsgruppe i CRUX har utviklet «Arbeidshjulet» som er en deltakerorientert metode. Den sikrer helhetlig, individuell og systematisk oppfølging innen områdene: Bolig, økonomi, familie/nettverk, aktivitet og helse. Vi fikk støtte av helsedirektoratet til å utvikle metoden. 

Individuelle strategier
Vi arbeider individuelt med deltakerne ut i fra deres aktuelle problemstillinger og behov. Vi kan hjelpe til med å knytte kontakter til andre deler av hjelpeapparatet, delta i ansvarsgrupper osv. Mange har dessuten behov for å samtale om tidligere opplevelser og traumer. Slike samtaler kan foregå i fengselet for dem som sitter inne, eller i våre lokaler for dem som er løslatt eller får permisjon.

Nettverksbygging
Gjennom CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter får våre deltakere et nytt nettverk. De møter andre med samme bakgrunn og frivillige med en variert yrkesbakgrunn og livserfaring. Dette nettverket kan være en støtte når dagene er tunge, men også når ting begynner å gli lettere. De får trening i å fungere sosialt i en rusfri sammenheng, noe som gjør det lettere å ta kontakt med andre nettverk. De får praktisk erfaring i å markere viktige dager uten rus.

Krav til deltakere
For å starte hos oss må deltakere gjennom en inntakssamtale. Vi er en rusfri arena. Ved en eventuell ”sprekk” forventer vi åpenhet og ærlighet om dette. 
Oppdatert