Gå til innholdet
Crux inngår samarbeidsavtaler med bedrifter som ønsker å vise samfunnsansvar gjennom CSR-engansjement. Vi er avhengige av bidrag fra næringsliv og private for å kunne drifte tilbudet vårt.
masi-crux
MAKSI Distribusjon AS en av aktørene vi har samarbeid med. MAKSI og de andre støttespillerne våre gjør det mulig å gi et godt tilbud til mennesker som har hatt utfordringer nyttet til rus, kriminalitet og psykisk helse.
Crux må søke om driftsmidler fra stat og kommuner, men er også avhengige av
innsamlede midler. Vi håper og tror at næringslivet vil stå sammen med oss for å skape et godt lokalt oppfølgingstilbud.

Støtter Crux med mat
Kiwi Hommersåk har i mange år støttet Crux, og ser det som en mulighet til å støtte lokalt arbeid samtidig som man slipper å kaste fullverdig mat. For Crux betyr en slik avtale mye for matbudsjettet, og våre frivillige medarbeidere får gode råvarer å lage mat av. Velsmakende og god mat er viktig for helse, og er et godt utgangspunkt for måltidsfellesskap og livskvalitet.

I tillegg henter vi også mat hos Kiwi Tvedtsenteret og Kiwi Gausel

Vis samfunnsansvar 
At en bedrift viser samfunnsansvar ved å engasjere seg lokalt i sosialt arbeid, gir godt omdømme og konkurransefordeler. Det forventes i dag i større grad at bedrifter viser en etisk og ansvarlig holdning og handling.

Store og små aktører
I tillegg til en hovedsamarbeidspartner, ønsker vi også et samarbeid med en rekke mindre lokale aktører.

Crux oppfølgingssenter ønsker samarbeid av ulikt omfang med lokalt næringsliv, idrettsklubber eller andre aktører i vår region. Et slikt samarbeid skal være langsiktig og forutsigbart, og oppleves som nyttig og fordelaktig for begge parter.

Aktører vi har hatt samarbeid med over tid er:

Aktører vi har samarbeid med i 2023-2024


Vil din virksomhet bli en Crux-partner?
Har dere en idè rundt et samarbeid med Crux oppfølgingssenter? Da er vi glad for å høre fra dere. Vi drar gjerne på besøk til din bedrift eller lokallag og presenterer oss.
Oppdatert