Gå til innholdet
Ønsker du å støtte oss økonomisk?
jente-ute
Du kan bidra til at mennesker får nytt håp.
Vi jobber vi hver dag for at mennesker skal se at det finnes alltid muligheter – både i dem selv og for sin fremtid. Takk for at du hjelper oss med det! 

Vi er takknemlig for privatpersoner, næringsliv, menigheter, lag og foreninger som vil stå sammen med oss for å skape et godt tilbud til mennesker som strever.

Gaver til stiftelsen CRUX og skattefradrag
Fradraget gjelder for samlet beløp over 500 kroner per år til stiftelsen CRUX. Skattefradraget er på 22 prosent av innbetalt beløp, og maksimalt fradrag er kr 25 000,-. Innbetalinger må være på vår konto innen 31. desember for skattefradrag påfølgende år. For å rapportere dine bidrag til skattemyndighetene trenger vi å få tilsendt ditt fødselsnummer. Ta gjerne kontakt med oss.

Stiftelsen CRUX er en ideell, diakonal organisasjon som er avhengig av økonomiske støtte. Ønsker du å bidrat? Du kan sende gaven til kontonummer: 3000.22.95284. Vi takker for ditt bidrag!

Støtte en spesiell virksomhet?
Ønsker du at gaven fra deg skal gå til en spesifikk virksomhet? Skriv da i meldingsfeltet hvilken virksomhet du ønsker at pengegaven skal gå til.
Oppdatert