Gå til innholdet

 
Barne- og familieminister Kjersti Toppe møtte generalsekretær i CRUX Helmuth M. Liessem, og ansatte ved CRUX Conrad Mohrs veg i Bergen. De statlige- og ideelle barnevernsinstitusjonene styrkes. Det gjør også kjøp av spesialiserte fosterhjem. 
Fra venstre: Reidar Digranes, bystyrepresentant (SP), Helmuth M. Liessem, generalsekretær i CRUX og Kjersti Toppe (barne- og familieminister)

I dag ble statsbudsjettet for 2024 lagt frem. Barne- og familiedepartementet styrker flere områder på barnevernsfeltet. 

Lanseringen var den 6. oktober, i Bergen. Til stede på møtet var Toppe og representanter fra Barne- og familiedepartementet, Line Berggren Jacobsen, byråd (Ap), Reidar Digranes, bystyrerepresentant (SP), Anne Kjersti Toft, bransjeleder omsorg i Virke, Hilde Baardsen, avdelingsdirektør i Bufetat, Solveig Valseth, avdelingsdirektør o Bufdir, Sigrun Bøe Perez, leder yrkesseksjon helse og sosial Vestland i Fagforbundet og Grethe Kvist, fylkesleder i FO.  

Fra CRUX stilte generalsekretær Liessem, avdelingsleder Katrine Auflem, institusjonsleder Camilla Haugland og miljøterapeutene Aleksander Kløv Christensen, Kristina Fagerbakk Fosse, Laila Vågenes, samt Sjur Evensen som er plasstillitsvalgt for FO Vestland. 

Her er de viktigste nyhetene fra statsbudsjettet på barnevernsfeltet: 

Det er avsatt kr. 10 millioner etableringsstøtte for ideelle aktører til opprettelse av flere institusjonsplasser. 

Helmuth M. Liessem mener satsingen viser at regjeringen forstår den økonomiske risikoen ideelle aktører tar for å bygge opp velferdstilbud på vegne av det offentlige.  

- En slik støtte kombinert med langvarige avtaler, sikrer gode tiltak for barna og forutsigbarhet for aktørene, sier han.  

Samtidig påpeker Liessem at 10 millioner er en beskjeden sum som ikke er tilstrekkelig for å dekke all risiko.  

- En omstilling til større andel statlig og ideelle aktører på institusjonsfeltet vil kreve budsjettavsetninger. Ideell sektor, og CRUX, har et stort ønske om å bidra, og er villige til å gjøre sitt for å nå målene om ideell andel på institusjonsfeltet. Det koster å finne hensiktsmessig bygningsmasse, få riktig kompetanse og bygge gode fagmiljøer. Det bør derfor settes av betydelig økte midler til omstilling og investeringer i årene som kommer, mener Liessem, som også gir honnør til budsjettet for å gå i riktig retning. 

Det er avsatt kr. 570 millioner til styrking av det statlige og ideelle institusjonsbarnevernet.  

- Økningen er gode nyheter for en sektor som har mål om å øke andelen institusjonsplasser for ideell sektor, samtidig som det offentlige skal ta mer ansvar for akuttplasseringene og for de aller mest sammensatte og omsorgskrevende tiltakene. Utviklingen mot dette målet har gått sakte, men denne økningen i statsbudsjettet gir rom og muligheter for en taktøkning fremover, kommenterer Liessem. 

Det er avsatt kr. 59 millioner til økt kjøp av spesialiserte fosterhjem, statlige og ideelle statlige.  

Liessem sier at økningen er gledelig, og særlig for barna som står i kø for å få et hjem. 
 
- Dette gir oss også inspirasjon til fortsatt arbeid med rekruttering og opplæring av fosterhjem. Samtidig er det behov for avklaringer knyttet til definisjon på hva som inngår i kategorien spesialisert fosterhjem, samt hvilken rolle ideell sektor skal spille.   

Oppdatert