Gå til innholdet
Her kan du lese hva CRUX mener i ulike høringsinnspill.
skjembilde-helmuths-innlegg-002
Statsbudsjettet 2024
Familie og kulturkomiteen
Justiskomiteen
Arbeids- og sosialkomiteen
Oppdatert