Gå til innholdet
Her kan du lese hva CRUX mener i ulike høringsinnspill.
skjembilde-helmuths-innlegg-002
Barnevern
Høringsuttalelse, april 2024: "Forslag til endringer i forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning" 

Høringsinnspill til NOU 2024:24 "Med barnet hele vegen"

Statsbudsjettet 2024
Familie og kulturkomiteen

Justiskomiteen

Arbeids- og sosialkomiteen

Innspill til statsbudsjett 2025
Oppdatert