Gå til innholdet

Du kan endre eller erstatte utgått passord som du bruker for å logge deg inn på Citrix, på to ulike måter.  

Endring via nettsiden til Visolit
Gå inn på https://reset.visolit.no og motta en kode for å gjennomføre endringen.

Mottar du ikke koden fra Visolit?
Vi ser at for dem med nyere brukertilganger fungerer ikke reset.visolit.no. De mottar ikke koden. Dette jobbes det nå med hos Visolit. Benytt endring via telefon i stedet. 

Endring via telefon
Ring Visolit supporttelefon 51 63 98 50 og velg "tastevalg 1". Den resetter passordet ditt automatisk.
For å kunne gjøre dette må du ringe fra din personlige telefon som er knyttet til brukeren din.

Oppdatert