Gå til innholdet

CRUX Seksjon oppfølging har fått prosjektmidler fra Nav til videreføring av erfaringsnettverk.

 
Fagutviklingskonsulent Gitte Svennevig er svært fornøyd med at erfaringsnettverket til oppfølgingssentrene i CRUX nå videreføres.

I 2019 startet medarbeidere med erfaringskompetanse å etablere et erfaringsnettverk i CRUX Seksjon oppfølging. Det var et behov for å avklare deres roller, styrke erfaringskompetansen i CRUX og øke innflytelsen deres til det beste for deltakerne. Hvert år er det rundt 1000 deltakere som benytter seg av tjenestene til oppfølgingssentrene i CRUX. Prosjektet ble mulig på grunn av restmidler fra Helsedirektoratet, men var kun for ett år. 

Styrke brukerpespektivet og innflytelse
De nye prosjektmidlene som ble innvilget, kommer fra Nav og «Tilskudd til prosjekter rettet mot fattigdom og sosial ekskludering». Dermed kan erfaringsnettverket fortsette deres viktige innsats. I nettverket deltar representanter fra oppfølgingsvirksomhetene over hele landet. Målet er å løfte frem deltakernes perspektiver, og styrke deres innflytelse og posisjon i seksjon oppfølging. 

- I 2018 systematiserte vi vår helhetlige, individuelle tilnærming med vekt på recovery og brukermedvirkning i metoden "Arbeidshjulet". Samtidig er vi opptatt av at brukerinnflytelsen forankres på systemnivå. Det er viktig å legge til rette for likeverdig, godt samarbeid med deltakerne, der det også er rom for å utfordre den makten som ligger i hjelperrollene og i systemene, sier fagutviklingskonsulent Gitte Svennevig.

På en ledersamling i høst, fremmet representanter fra nettverket de første viktige sakene som de ønsker CRUX skal ta tak i. Med friske midler kan nå erfaringskonsulent Cecilie Reinertsen Egeland fortsette som prosjektleder for CRUX erfaringsnettverk. 

- Vi forventer at resultatene av innsatsen vil medføre systematisert og økt innflytelse for alle deltakere, samt verdifull kunnskap for dem som deltar i nettverket i forhold til organisasjonsarbeid, likemannsarbeid og brukerinnflytelse, sier Svennevig.

Oppdatert