Gå til innholdet

CRUX Hamartiltakene hadde nylig besøk av Tor Andre Johnsen (Frp) og leder i Stortingets arbeids- og sosialkomité, Erland Wiborg. Johnsen lot seg bevege av de mange sterke historiene og var imponert over hva CRUX får til med begrensede midler.
Faksimile av oppslaget i Hamar Dagblad

På CRUX ble de blant annet gjort kjent med hva CRUX driver med og hvilke utfordringer de som ideell stiftelse har å slite med.

CRUX Barm oppfølgingssenter tilbyr oppfølging etter soning eller institusjonsbehandling, med hjelp til de som ønsker å bryte med sitt rusmisbruk, mens CRUX Arbeideren er et lavterskeltilbud for mennesker i aktiv rus. Virksomhetsleder Jon-Arne Frøyland fortalte Johnsen og Wiborg om viktigheten av et fungerende ettervern og uforutsigbarheten de må leve med.

Til Hamar Dagblad sier Johnsen:
- Vi lever av tilskudd og tillit, og det skaper en usikkerhet i driften. Stabilitet og kontinuitet er suksessfaktorer for oss. Det vi frykter er at vi lett skal bli en salderingspost som bare kuttes ut, sier Frøyland og fortsetter:

- Hva skjer etter endt soning eller rusbehandling? Det å komme seg ut av rusen en kamp for livet og en kamp vi ønsker å stå sammen med våre brukere i. En ting er å bli rusfri innenfor skjermede rammer, en annen ting er å forbli rusfri når man skal tilbake til hverdagen. Det er her vi kommer inn, sier han.

CRUX ble redningen
Det er CRUX som drifter utlånsordningen BUA på Torghjørnet og de har også et eget flyttebyrå, to verdifulle arbeidstreningsarenaer.

- Det koster samfunnet 15 millioner om man blir ufør som 25-åring så for samfunnsregnskapet er det bedre å satse på ettervern, sier Erlend Wiborg.

Dag Frode Jensen er en av deltakerne til CRUX og han understreker viktigheten av dette tilbudet:
- Det beste med CRUX er at man gå hit hver dag og man vet at det er trygt. Jeg er ganske sikker på at jeg ikke hadde klart meg uten dette, sier Jensen.

Sterke historier
CRUX Hamartiltakene har et samlet budsjett på ca. 7,5 millioner kroner, fordelt på hele virksomheten.

- Her snakker vi veldig stor samfunnsnytte for noen millioner kroner og dette er godt anvendte skattepenger, sier Tor André Johnsen.

Han syntes historien til Dag Frode Jensen og de andre brukerne på CRUX var sterk kost.

- Det er imponerende hvordan det fra å være kølsvart kan bli en positiv hverdag og det er noen sterke historier jeg har fått høre her. Jeg er ikke i tvil om at Barm bidrar til et bedre liv og vi ser at resultatene som ideelle organisasjoner oppnår gjerne er vel så bra som det offentlige. Mer midler til private stiftelser vil spare samfunnet for mye penger, avslutter Johnsen.

Kilde: Hamar Dagblad

Oppdatert