Gå til innholdet

Hvert år arrangerer Ideelt Barnevernforum (IB) en to dagers konferanse som tar opp hva som skjer på feltet både faglig og politisk, i tillegg til en dag med fokus på fag. I år deltok 150 personer fra 17 av IB's 21 medlemsorganisasjoner på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. CRUX var også godt representert med 22 deltakere. 

Et knippe CRUXere som deltok på IB-konferansen 2023

Det var CRUX som sammen med Frelsesarmeen stilte med flest deltakere på årets IB-konferanse. Det var representanter fra CRUX hovedkontoret, CRUX hjem, CRUX oppfølging, CRUX oppvekst institusjon og CRUX stiftelsen Rostad. I tillegg til IBs medlemmer var det også bred representasjon fra 13 sentrale samarbeidspartnere.

Første dag konsentrerte seg om det som rører seg på barnevernfeltet for tiden, både politisk og faglig, innen de områdene hvor ideelle opererer (institusjon, fosterhjem, sentre for foreldre og barn, og hjelpetiltak i hjemmet). Institusjonsleder Anne Kvilhaug fra CRUX Haugalandet kom med responsinnspill til innlegget til Barnevernsinstitusjonsutvalget.  

Statsråd Kjersti Toppe om ideell vekst
Barne- og familieminister Kjersti Toppe åpnet konferansen og benyttet anledningen til framheve viktigheten av de ideelles innsats, og forsikret forsamlingen om at hun holder trykket oppe på realiseringen av de politiske målene i Hurdsalsplattformen om ideell vekst på institusjonsområdet på bekostning av det kommersielle innslaget.

Dag to var en ren fagdag med overskriften «Familie- og nettverksarbeid – hvordan jobbe godt med familier når barna mottar tiltak fra barnevernet?». Der deltok blant annet psykolog Hedvig Montgomery, Cecilia Dinardi som er ny leder av Landsforeningen for barnevernsbarn og førsteamanuensis Ellen Syrstad (VID) som snakket om "Møtet mellom foreldre som er fratatt omsorgen for sine barn, familievernet og barnevernet".

Skal man dømme etter responsen fra deltakerne, ble det nok en vellykket konferanse.

ib-2

Oppdatert