Gå til innholdet
Vi har erfarne og engasjerte behandlere som samarbeider med pasienten om å kartlegge rusproblematikk, livssituasjon, ressurser, sosiale problemer, somatisk og psykisk helsetilstand. Dette gir retning for videre behandling.
DSC_4373
(Ill.foto) Behandlingen skal tilpasses den enkelte pasient.
Målsetting
Vi jobber for å gi pasientene bedre psykisk og fysisk helse. De som kommer til behandling ønsker varige endringer i forhold til rusmiddelbruk og livssituasjon for øvrig.

For å kunne arbeide med disse målsettingene er det nødvendig med behandling og oppfølging på mange ulike arenaer samtidig. Tjenestene kan strekke seg fra intensiv traumebehandling til økonomisk rådgivning og hjelp med jobbsøknader, alt innenfor de samme behandlingsrammene og gjerne som parallelle prosesser.

Vi er helt avhengige av å ha tett kontakt med mange samarbeidspartnere, enten det er pårørende, arbeidsplass, frivillige organisasjoner eller ulike offentlige etater.

Våre tilbud
Vi har døgnklinikk med 22 plasser, hvorav noen stabiliseringsplasser. Vi har også poliklinikk, dagplasser, brukerstyrt seng og ambulante tjenester. Et behandlingsforløp kan bestå av kun poliklinisk behandling, men er oftest en kombinasjon av innleggelse og behandling i poliklinikken. Det er også mulig å henvises til dagplass uten å ha vært innlagt i døgnklinikken.  

Kompetanse
Ved CRUX Kalfaret har vi sosionomer, psykologer, lege, sykepleiere og vernepleiere. I tillegg har vi flere andre faggrupper for å kunne tilrettelegge for variert miljøterapi, inkludert fysisk aktivitet, kultur- og naturopplevelser, arbeidstrening, musikk og kunstuttrykk.

Ventetider
Oppdaterte ventetider ved CRUX Kalfaret finner du på Frittsykehusvalg. Klikk deg inn på rusbehandling i Helse Vest Regionalt Helseforetak. 

Brukermedvirkning
Brukermedvirkning i hverdagen er viktig. Det styrker motivasjonen når pasientene får påvirke omgivelsene, bidra aktivt i behandlingen og bruke egne ressurser på en positiv måte. Det benyttes blant annet feedbackverktøy for å sikre systematiske tilbakemeldinger til behandlerteamet. 

Beliggenhet
Institusjonen ligger ti minutter fra Bergen sentrum. Det er kort vei til mange aktiviteter, offentlige kontorer, og (for mange) også hjem til familier og venner. Samtidig kan behandling midt i en storby bety enkel tilgang på rusmidler for den som fristes av det. Vi jobber bevisst med dette sammen med pasientene. Mange ønsker å være i behandling nettopp her hvor de kan møte på utfordringer, men også byens positive muligheter! Vi ønsker at den enkelte får lære seg å bedømme situasjoner, sette grenser og stole på egne krefter.

Historikk
I starten var institusjonen et døgntilbud og et hjem for unge mennesker med bakgrunn i kriminalitet, rusvansker og et marginalt støttenettverk. Fengselsprest Kjell Grønner og ektefellen, Alfhild, så behovet for å opprette et tilbud til unge som var ferdige med soning, men som hadde lite positivt i vente utenfor fengselet. De startet Kalfarkollektivet i 1984. Tilbudet og målgruppen har forandret seg siden den gangen, men det som var utgangspunktet da gjelder like mye for oss i dag: Omsorg og respekt for hele mennesket.
Oppdatert