Gå til innholdet
jente-med-lue
CRUX stiftelsen Rostad er et tilbud for barn og unge (13-19 år) med omsorgsbehov kombinert med andre sosiale og helsemessige utfordringer. Det er ulike årsaker til at barn og ungdom ikke kan bo hjemme i perioder av livet sitt. Det kan handle om de voksne som ikke kan ta hånd om barna sine, eller unge som har det så vanskelig med seg og livet, at omgivelsene trenger hjelp til å skape en positiv endring. 

Hvor lenge den enkelte bor hos oss varierer etter behov. Ungdommer som bor på Rostad kommer hovedsakelig fra Region Midt og Region Nord. Vi arbeider på oppdrag for Bufetat og kommuner, og har en avtale om 12 institusjonsplasser på Inderøy.

Hvem kan bo hos oss
Vi tar imot ungdom etter lov om barneverntjenester §§ 3-2 og 5-1, a-d, og akuttvedtak om omsorgsovertagelser (§4-2). 

En stiftelse i CRUX
Vi er en del av CRUX, som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse med over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere.

Barnevern
CRUX er blant landets største ideelle aktører på barnevernsfeltet. Vi tilbyr et bredt spekter av omsorg- og behandlingstilbud:

  • Barnevernsinstitusjoner 
  • Fosterhjem og besøkshjem
  • Sentre for foreldre og barn 
  • Hjelpetiltak i hjemmet
  • Oppfølgingstilbud til ungdom.

CRUX tjenester innen andre fagfelt
Stiftelsen CRUX driver også tjenester innen:

  • Psykisk helsevern
  • Rus- og avhengighetsbehandling
  • Oppfølgingstjenester med blant annet bo- og arbeidstrening etter endt soning eller behandling
  • Akutt boligtilbud for familier
  • Aktivitetshus for mennesker med psykisk utviklingshemming.

I CRUX arbeider vi aktivt for høy faglig kvalitet og tydelig verdiprofil.

"Det finnes alltid muligheter"
(slagord)

Helhjertet og Raus. Dristig og Solid
(kjerneverdier)

Oppdatert