Gå til innholdet

Søndag var det Diakoniens Dag, hvor et godt diakonalt samarbeid mellom Bergen Domkirke og CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter fant sted.

Koret Bækkalokket ved CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter opptrådte i Domkirken sist søndag.

- Vi ble invitert til å være med å planlegge og delta på gudstjenesten i Domkirken, fortelle om arbeidet og sette vårt preg på høymessen. Da tok vi like godt med oss hele koret vårt «Bækkalokket». De hadde fire musikkinnslag under ledelse av vår kyndige dirigent Ragnhild Grov Nilsen, tidligere virksomhetsleder Ragnar Tesdal på tangentene og korets faste konsertgitarist. Dette ble skikkelig bra. Et flott innslag i gudstjenesten, og gøy for koret å endelig få opptre i tider der konserter ikke er så lett å gjennomføre, forteller virksomhetsleder Yvonne Ce. Jordal.

- I tillegg til korets innslag og min informasjon om arbeidet vi gjør, bidro Raymond Lie og Espen Stokmo med sine gripende fortellinger. De har kjent Kalfarhuset i mange år, og fortalte hva tilbudet har betydd for dem og mange andre opp gjennom årene. Etterpå var det kirkekaffe, hvor vi delte ut brosjyre og verdiflyeren. CRUX hjem – Bergen var også med på dette, og informerte om fosterhjemsarbeidet til interesserte, legger hun til.

Hvert år alternerer Domkirken menighet med å invitere sine tre «soknebarn»: Kirkens SOS, CRUX Kalfarhuset og Kirkens Bymisjon, hvor offergaven denne søndagen går til virksomheten. 

- Jeg vil rette en stor takk til Domkirken for invitasjonen, godt samarbeid, og for offergaven vi mottok, sier Jordal.

 

Oppdatert