Gå til innholdet

I år blir behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i slutten av juni svært viktig for CRUX oppfølgingssentre. Etter kraftig kutt i budsjettet, er det håp om at bevilgningen kan økes noe.


Seksjonsleder Ruth Ingrid Ulstein Bøe

Flere steder i Norge tilbyr CRUX oppfølging for kvinner og menn over 18 år med rusproblematikk, sosiale tilpasningsvansker, erfaring fra soning og personer som er ute av ordinært arbeidsliv eller skole av andre årsaker.

Hvert år søker stiftelsen om penger til oppfølgingssentrene over den posten i statsbudsjettet som går til «Frivillige organisasjoner» som gjør en innsats på rus- og psykisk helsefeltet. Det er en ordning som forvaltes av Helsedirektoratet

Kutt på 4 millioner kroner
I 2019 ble CRUX tildelt 13 millioner kroner til driftsmidler som fordeles på oppfølgingsvirksomhetene. For 2020 er det budsjettert med en liknende sum. Men tilskuddet for i år var bare 9 millioner kroner, som betyr et kutt på 4 millioner kroner.

- Vi klaget på vedtaket, og etter klagebehandlingen fikk vi tildelt 800 000 kroner til. Men fortsatt mangler vi 3,2 millioner kroner. Vi er i samme båt som en rekke andre organisasjoner som også har fått kuttet tilskuddene sine, sier seksjonsleder Ruth Ingrid Ulstein Bøe.

Revidert nasjonalbudsjett i juni
I forslaget til revidert nasjonalbudsjett er det flyttet 40 millioner ekstra over til den budsjettposten som vi søker fra. Pengene skal gå til ny aktivitet på feltet, i tillegg til å opprettholde tilskuddsfinansiert drift omtrent på samme nivå som i 2019.

- Helsedirektoratet har informert oss om at vi kan påregne å få mer, men vi vet ikke hvor mye før revidert budsjett er vedtatt i slutten av juni og pengene fordelt på organisasjonene.

CRUX seksjon oppfølging har en komplisert økonomi, hvor vi søker hvert år om støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter, fond, stiftelser, menigheter etc. I tillegg selger vi produkter og tjenester som i koronatiden har stoppet delvis opp og medført tap, men også noen innsparinger. Nå jobber vi med å få oversikt over hvordan vi ligger an økonomisk i seksjonen totalt sett, sier Ulstein Bøe.

 

 


Oppdatert