Gå til innholdet

På CRUX stiftelsen Rostad i Inderøy kommune skjer det mye fremover med bemanningen. I disse dager jobbes det med mange nye ansettelser etter ønske fra Bufetat, som melder at ungdom flytter for ofte, og at de har for mange enkelt kjøp. Dette ønsker de å unngå. 

På Rostad vil det i løpet av våren starte mange nye medarbeidere.

Bakgrunnen for ansettelsene er at Stortinget har gjort et anmodningsvedtak om å øke den ideelle andelen døgnplasser i institusjonsbarnevernet fra 20% til 40%. Bufetat ønsker CRUX stiftelsen Rostad med videre i reformen, og har bedt dem om å øke bemanningen for å sikre robusthet og fleksibilitet opp mot de forskjellige plasseringene i tiden som kommer. Dette fordi de opplever at ungdom flytter for ofte, og Bufetat har for mange enkeltkjøp som de ønsker å unngå i fremtiden. 
remy-2021-revidert
Med dette som bakteppe ble det i starten av februar lyst ut fem terapeutstillinger i medlever turnus, tre deltidsstillinger, i tillegg til nattevakter for hver operativ avdeling. Kontrakten med Bufetat som nå er inngått, starter opp 1.juni 2021.

- Dette er noe vi har ønsket lenge, og forhåpentligvis vil det ha positiv effekt først og fremst på ungdommene som bor her, men også i forhold til hviletid for ansatte, sier virksomhetsleder Remy Breivikås.
Oppdatert