Gå til innholdet

Hilde Margrethe Bru-Aarstad (49) blir ny klinikksjef ved CRUX Verksgata behandlingssenter i Stavanger fra 1.februar. Hun kommer fra stilling som leder ved Helse Stavanger, psykiatrisk divisjon.


Hilde Margrethe Bru-Aarstad blir ny klinikksjef ved CRUX Verksgata. Foto: privat

Hilde bor i Stavanger med familien sin, er utdannet sykepleier og i tillegg har hun etter- og videreutdanning innen psykisk helsevern, rusomsorg og master i helseledelse. Hun har en lang karriere i Helse Stavanger SUS, Klinikk psykisk helsevern voksne, hvor hun startet i 1997. Der har hun hatt ulike lederroller på ulike nivå.

I de siste 11 årene har hun vært avdelingssjef i avdeling affektiv/psykose. Dette er en spesialavdeling innen voksenpsykiatri på sykehusnivå med fire døgnposter som i hovedsak utreder og behandler psykoser og affektive lidelser, og har i tillegg spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser og ECT.

- Jeg kommer fra en flott arbeidsplass, og er nå så heldig å ha blitt ansatt som ny klinikksjef i CRUX Verksgata. Jeg er stolt og ydmyk over å ha blitt gitt denne tilliten, og gleder meg til å bli kjent med alle som jobber i CRUX, og CRUX Verksgata spesielt, samt ledergruppen jeg skal tilhøre. Jeg gleder meg også til å begynne i en spennende og helt sikkert krevende stilling, og ser frem til å lære om fagfeltet TSB av erfarne fagpersoner og kollegaer, sier Hilde Magrethe Bru-Aarstad. 

Vi ønsker Hilde et varmt velkommen til CRUX!

Oppdatert