Gå til innholdet

-Vårt overordnete mål er å tilpasse og formidle solid og oppdatert kunnskap om barns behov, tilknytning og utvikling. Alt dette både for å synliggjøre faget, CRUX som fosterhjemsaktør og for å rekruttere nye fosterhjem og miljøterapeuter, sier fagkonsulent Tor Austad Nes fra CRUX hjem - Solstrand.

- Jeg blir imponert over hvor åpne mange foreldre og pedagoger/ansatte velger å være. Tilliten de har til at utfordringer kan deles, og at det finnes støtte og hjelp, er ofte stor, sier fagkonsulent ved CRUX hjem - Solstrand Tor Austad Nes.
Det siste året har Tor Austad Nes besøkt ulike kommuner på Haugalandet og holdt kurs på personalmøter og FAU-møter, både i barnehager og på skoler. Også kirker har han besøkt, og temaet er det samme: «Trygg tilknytning og trygg ledelse av barn».

- Det startet med at vi sendte ut en epost til alle barnehager i Karmøy og Haugesund med et kurstilbud. Etter det har vi blitt kontaktet av skoler og menigheter som har hørt rykter gjennom jungeltelegrafen her lokalt, forteller Tor Austad Nes.

Å snakke om det vanskelige og gi håp
Han sier videre at på kurskveldene er fokuset på barns behov, tilknytning, samspill og foreldreferdigheter.

- Vi ønsker å snakke sant om det vanskelige, og samtidig få frem et håpefullt syn på betydningen av de voksne sin omsorg for barn. Det perfekte er uinteressant, - godt nok er målet. Vi håper å redusere ensomhetsfølelse og selvklandring som mange voksne kan slepe på i sitt møte med barn. Samtidig vil vi vekke nysgjerrighet på hvordan vi kan begynne med å gjøre justeringer i egen forståelse og handlemåte i møte med barnet. Vi foreldre må ta første steg, poengterer Nes.

Om trygg ledelse versus møte barnets følelser

Kurset består av undervisning i to bolker a 55 minutter, med foreldre og pedagoger/ansatte sammen. Er kurset kun for pedagoger/ansatte, vil fokuset på «spesielle behov» være noe mer vektlagt.

- Vi reflekterer i plenum om oppdragelse i vår tid. Har trygg ledelse kommet litt i bakevja i tidens sterke fokus på å møte barnets følelser? Jeg opplever at mange foreldre og ansatte har spørsmål og meninger om dette på kurset, sier Tor, som synes dette er en veldig kjekk del av jobben.

- Jeg legger opp til utstrakt dialog, og vi ser en del filmsnutter av samspill som synliggjør trygg versus utrygg tilknytning. Vi går gjennom hvor fort det er å bli for hard, eller for svak, når vi skal lede barn. Det blir også vist film om reparasjon og gjenoppretting etter overtramp, og snakker om det. Vi avslutter med å krystallisere ut trygge strategier der vi tar bort avvisning og negative følelser i ledelsesarbeidet vårt. Målet er å synliggjøre at den voksne kan være både fast og varm – på likt.

Tilbakemeldinger fra FAU på Kopervik skole

Foresatte ved Kopervik skole i Karmøy er en av dem som har hatt besøkt og hørt foredraget.

- Tor har en unik formidlingsevne og folk i salen nikket og humret gjenkjennende. Vi foreldre fikk gode konkrete verktøy for å utøve trygg ledelse. Dette var et givende input i foreldrerollen. Han formilder på en forståelig og underholdende måte, med treffende gjenkjennbare eksempler og god dialog med oss som hørte på, forteller Hilde Olsen, fra FAU ved Kopervik skole.

Hun legger til at tilbakemeldingene de fikk fra foreldrene kan sammenfattes slik: «Alle foreldre burde vært der. Det var et knallbra, kjekt og nyttig foredrag med konkrete eksempler, holdt av en dyktig foredragsholder. Det var 100 %!»

Kurskvelder en rekrutteringsarena 
 - Vi trenger sårt flere fosterhjem, støttehjem og miljøarbeidere. Kurskveldene er en god arena for å rekruttere potensielle nye hjem og ansatte. Derfor har vi alltid en kort sekvens med informasjon om CRUX hjem - Solstrand sitt fosterhjemsarbeid, og hvordan vi bygger en sterk faglig og sosial «landsby» rundt fosterfamiliene våre.

For enkelte er CRUX en kjent organisasjon på Haugalandet.

- Vi vet også med sikkerhet at nå kjenner flere foreldre og fagpersoner til oss her på Haugalandet. Noen har plukket med seg våre foldere der vi motiverer familier til å vurdere å bli fosterhjem, støttehjem eller miljøarbeidere. Andre tar også med seg folderen om vårt tjenestetilbud, deriblant veiledningstjenester og kurs. Vi oppfordrer også kursdeltakerne til å ta med seg våre foldere til familier de kjenner som dette kan passe for. Alle som er nysgjerrige skal vite at de kan ta uforpliktende kontakt med oss for å få mer informasjon.

Oppfordrer til formidlingsarbeid
Tor Austad Nes understreker at CRUX hjem - Solstrand sin erfaring med merkevarebygging, er at det er et langsiktig arbeid.

-Vi må holde på. Det kan går år fra en «god kurskveld» til noen velger å ta en telefon eller melder seg på et kurs. Jeg vil jeg anbefale alle kolleger i CRUX som har lyst, å ta steget ut i formidlingsarbeidet. Jeg tror det er utviklende og sunt for oss selv å «stå skolerett» med faget vårt, i møte med befolkningens virkelighet og behov, sier han.

Å tenke ut av boksen
Nancy Hammer er avdelingsleder ved CRUX hjem – Solstrand. Hun forteller at de også jobber med rekruttering av fosterforeldre i form av informasjonsmøter, bruk av sosiale medier, stillingsannonser som rullerer gjennom året og egne fosterhjemskampanjer.

-I rekrutteringsarbeidet har det en verdi å tenke ut av boksen. Vi må dele vår kompetanse utenfor egen rammer. Det kan være en god måte å nå ut til potensielle fosterhjem. Synlighetsarbeidet som Tor bidrar med er ett eksempel på dette. Å drive med merkevarebygging av CRUX i lokalmiljøet, kan være det som avgjør at de velger å bli fosterhjem hos oss, sier Hammer.
Oppdatert