Gå til innholdet
En grundig henvisning gir best grunnlag for rask saksbehandling og en riktig vurdering.
DSC_0034
Velkommen til CRUX Bergfløtt behandlingssenter i Lier og Drammen
Henvisningene blir vurdert ukentlige på inntaksmøter i døgnavdeling og i poliklinikk. Det gis rask tilbakemelding til pasient og henvisende instans. 

Henvisningen danner grunnlaget for den vurderingen som gjøres, og bør inneholde følgende informasjon:

• Navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer
• Familiesituasjon
• Historikk og vurdering av psykiske helse, diagnose
• Aktuell situasjon og medikasjon
• Tiltak som er iverksatt, planlagt og tidligere behandlingserfaring
• Status i forhold til Individuell plan og involverte samarbeidspartnere
• Mål for behandlingen
• Pasientens egne og motivasjon forhold til henvisning
• Opplysninger om pasienten er vurdert med hensyn på rett til nødvendig helsehjelp, når de har mottatt henvisningen, når vurderingen er gjort og hvilken tidsfrist som er satt for behandlingsoppstart.

Vi tar imot henvisninger fra fastleger, privatpraktiserende psykologer og psykiatere, distriktspsykiatriske sentre eller andre foretak innen spesialisthelsetjenesten.
Oppdatert