Gå til innholdet
En grundig henvisning gir best grunnlag for rask saksbehandling og en riktig vurdering.
DSC_0034
Velkommen til CRUX Bergfløtt behandlingssenter

Henvisninger

  • Vi tar imot henvisninger fra fastleger, privatpraktiserende psykologer, psykiatere, distriktspsykiatriske sentre og andre foretak innen spesialisthelsetjenesten.
  • Henvisningene blir vurdert ukentlige på inntaksmøter i døgnavdeling og i poliklinikken. Det gis raskt tilbakemelding til pasient og henvisende instans. 
  • Henvisningen sendes elektronisk til CRUX Bergfløtt behandlingssenter døgn eller poliklinikk.

Hva bør henvisningen inneholde?
Henvisningen danner grunnlaget for den vurderingen som gjøres, og bør inneholde følgende informasjon:

• Navn, adresse, telefonnummer og fødselsnummer
• Familiesituasjon
• Historikk og vurdering av psykiske helse/diagnose
• Aktuell situasjon og medikasjon
• Tiltak som er iverksatt, planlagt samt tidligere behandlingserfaring
• Status i forhold til Individuell plan og involverte samarbeidspartnere
• Mål for behandlingen
• Pasientens egen motivasjon for behandling
• Opplysninger om pasienten er vurdert med hensyn til «rett til nødvendig helsehjelp», når henvisende instans mottok henvisningen, når vurderingen er gjort og hvilken tidsfrist som er satt for behandlingsoppstart.

Henvisning
Du kan henvise til CRUX Bergfløtt behandlingssenter digitalt (HER-ID 86488), eller per post, postadresse: Bergflødtveien 69, 3404 LIER. Merk om henvisningen er til døgn eller poliklinikk.

Oppdatert