Gå til innholdet
CRUX Torridalsveien Aktivitetshus er en del av et helhetlig omsorgstilbud for utviklingshemmede i Kristiansand kommune. 
kopper-til-hjemmesiden-rev
På keramikkverkstedet lager vi flotte kopper som også er til salgs. Tjenestene vi leverer skal være preget av høy faglig kvalitet.
Våre tjenester bygger på «Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester» (lov 2011-06-24 nr.30). Vi forholder oss til bestemmelser og rammebetingelser, som til en hver tid gjelder for vår brukergruppe.

Utviklingsstøttende samspill
Vi jobber etter et hovedprinsipp om utviklingsstøttende samspill. Det handler om å se og prøve å forstå den enkeltes genetisk og miljømessige forutsetninger. Engasjement, empati, anerkjennelse, åpenhet, avgrensing og oppmuntring er viktige stikkord for oss. Som gode støttespillere må vi gi tilpassede reaksjoner på brukerens tilstand, oppmerksomhetsfokus og initiativ. Ut fra dette forsøker vi å utdype og lede kommunikasjonen med brukeren.

Utgangspunktet er at utviklingshemmede trenger vekst gjennom gode utfordringer. De er individer med forskjellig personlighet og ulike behov, slik alle andre.

Målrettet miljøarbeid
Målrettet miljøarbeid er et annet prinsipp vi benytter i vår tjeneste. Da må atferdsanalyse og kartlegging, med jevnlige observasjoner, ligge til grunn for å få en forståelse av tjenestemottakers utfordringer. Vi definerer hvor utfordringene ligger, vil være i forkant, rette fokus på mulighetene og ta små steg.

Omgivelsene skal bære preg av gode rammer, trygghet, kunnskap, god kommunikasjon og forutsigbarhet.

«Skal jeg lykkes i å føre et menneske et bestemt sted hen, må jeg først finne ham der han er, og begynne der. For å kunne hjelpe den andre, må jeg kunne forstå mer enn ham, men først og fremst forstå det han forstår».

(Søren Kierkegaard)
Oppdatert