Gå til innholdet

Ledere fra CRUX deltok på den nasjonale lederkonferansen for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo 14.-15.september 2023. Der la blant annet helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol frem sine håp, ønsker og mål for fremtidens TSB.

 
Fra v.: Klinikksjef Hilde Bru-Aarstad, klinikkleder Guro Aanestad (begge CRUX Verksgata bhs), avd.leder Kjersti Sævik Larsen, klinikksjef Tordis Stokke og avd.leder Hildegunn Hammer (alle CRUX Kalfaret bhs).

«Hvordan lede fremtidens TSB?» var teamet for den årlige to-dagers lederkonferansen i regi av Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Kjerkol vektla pårørendearbeid
På konferansens andre dag bidro helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. I sin innledning la hun vekt på viktigheten av pårørendearbeid i det daglige. Hun oppfordret fagfeltet til alltid å vurdere de pårørendes involvering i behandlingen. Svært ofte er de en ressurs som samfunnet må ta bedre vare på. På den annen side vet vi at en del pasienter ikke ønsker denne form for involvering av sine nærmeste. Noen ganger er de pårørende også en del av et større problembilde. Helse- og omsorgsministeren la frem sine håpønsker og mål for fagfeltet fremover:

Håp
Hun håper at det er et sterkt fokus på kunnskap om hva som virker i behandling, og at alle ressurser settes inn der. Hun håper at pasienter som sliter med rus- og avhengighetsproblemer kan få et bedre liv med god utnyttelse av TSB sine tjenester.

Ønsker
Hun ønsker at TSB skal nå bredere ut, ikke minst ved bruk av digitale løsninger. Hun ønsker også at TSB må bli bedre integrert med den øvrige spesialisthelsetjenesten, for å sikre helhetlig og likeverdig behandling.

Mål
Ministeren og regjeringen har som en målsetting at mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet skal få økt levealder. Forskjellen mellom levealder i denne gruppen og i befolkningen for øvrig skal bli betydelig redusert, sammenlignet med det som er realiteten i dag.

Spørsmål om innretning av neste store anskaffelse
Det ble stilt mange spørsmål til Kjerkol: om tilbudet til de unge, til den økende gruppen eldre i samfunnet, LAR-behandlingen, nedbyggingen av sengeposter, organisering av tjenestene, tilgang på helsepersonell i fremtiden og anbudsrunder for å nevne noen.

Hun ble også sterkt oppfordret til å skjerme den neste store anskaffelsen i Helse Sør-Øst for ideelle virksomheter. Kjerkol gikk ikke nærmere inn på hvordan hun vil involvere seg i den forestående prosessen, men var tydelig på at hun har fulgt nøye med på anskaffelsene som nylig er gjennomført både i Helse Midt og i Helse Vest. 

Oppdatert