Gå til innholdet

Etter 23 år i stiftelsen er det mange i CRUX som kjenner Frode. Han har jobbet med barnevern i virksomheten som før het Styve Gard. Nå har han gått inn i en nyopprettet stilling som seksjonsrådgiver i CRUX helse og oppvekst.


Frode Mosevoll er ny seksjonsrådgiver i CRUX helse og oppvekst

Frode Mosevoll inngår i staben til seksjonsleder Maria Schefte ved hovedkontoret. I tillegg skal ha beholde funksjonen som stedfortreder for institusjonsleder ved CRUX oppvekst - institusjon i Bergen. 

Styrket stab og synergier
- Helse og oppvekst er en stor seksjon i CRUX, og har flere hundre ansatte. Fagområdene er krevende på hver sin måte, men det finnes likhetstrekk, og vi ønsker å ta ut synergier på tvers av fagområder i større grad. Seksjonsrådgiver skal hovedsakelig jobbe med personaladministrative oppgaver og kvalitetssikre prosesser, i tillegg til å jobbe med strategier for seksjonen. Frode har solid kompetanse innen flere fagområder. Han vil kunne bistå i utviklingsarbeid, også på stiftelsesnivå, så det vil være et stort spenn av oppgaver, sier Schefte.

Jobber fra Bergen
Mye av samhandlingen i seksjonen forgår med elektroniske hjelpemiddel, så Frode skal fortsatt ha fast tilholdssted i Bergen. Nå har hovedkontoret overtatt lokalene i etasjen over, slik at ved behov vil kontorfasiliteter i Oslo være godt tilrettelagt.

- Vi er takknemlige for at Frode vil dele av sin kompetanse også utenfor den arena han har virket i over flere år. Han går nå fra å jobbe noe mer fagspesifikt og «lokalt» knyttet til Bergensområdet, til å jobbe sentralt og overordnet på oppdrag fra seksjonsleder. Frode vil kunne bringe inn viktige strategiske, så vel som praksisnære, momenter i ulike overordnede prosesser som vil komme godt med for seksjonens videre utvikling, sier Schefte.

Gleder seg
- Jeg har vært innom mange roller og oppgaver gjennom mine år i stiftelsen. Jeg er «en potet» i organisasjonen og har erfaring i fra både ledelse, personalarbeid, fag, utarbeidelse av faglige og administrative rutiner, være en god kollega og ikke minst mye spennende kontakt med samarbeidspartnere, sier Frode Mosevoll.

Han synes det er veldig givende å jobbe sammen med personer i hele stiftelsen. Nå ønsker han å bidra til å tenke på CRUX som en helhet, som yter gode tjenester på tvers av områder og avdelinger.

- Jeg tror at vi må samhandle mer og bedre, og at vi må videreutvikle mer felles verktøy for stiftelsen. I disse dager jobber jeg sammen med HR-leder for å få på plass en digital personal- og lederhåndbok. Barnevernsfeltet kjenner jeg godt til, og nå gleder jeg meg til å bli bedre kjent med helsedelen av seksjonen, sier Mosevoll.

 

Oppdatert