Gå til innholdet

Helsedirektoratets prosjekt "Nye faglige råd for brukermedvirkning i rus- og psykisk helsefeltet" kjører et samarbeid med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner, erfaringskonsulenter og tjenestene. Nylig møttes erfaringsnettverket i CRUX for å diskutere hvilke tilbakemeldinger de ville gi direktoratet, i et innspillsmøte som ble arrangert digitalt 17.november. 
Fra venstre: Karoline Bergum (CRUX Øvre Eiker, Hokksund), Anne Karin Rehn (Crux oppfølgingssenter, Sandnes), Raymond Lie (CRUX Kalfarhuset, Bergen) og Trond Olsen (CRUX Vindfanget, Os)

Spørsmål som var utgangspunkt for diskusjon 

  • Hvilke rammebetingelser må være på plass for god bruker- og pårørendemedvirkning?
  • Hva er mest utfordrende for god bruker- og pårørendemedvirkning?
  • Eksempler på verktøy og tiltak som fremmer bruker- og pårørendemedvirkning

På direktoratets innspills møte deltok erfaringskonsulent Karoline Bergum ved CRUX Øvre Eiker, og fagrådgiver Gitte Svennevig ved hovedkontoret.

Prosessen videre er at Helsedirektoratet sender ut sitt endelige forslag til nye faglige råd for brukermedvirkning. Stiftelsen CRUX vil da gi sitt høringssvar, som vi vil komme tilbake til. 

Oppdatert