Gå til innholdet

Overrekkelsen av sjekken fant sted i Sandnes fredag 14. juni. Representanter fra Mestringsenheten Sandnes kommune, NAV, frivillige organisasjoner og Sparebankstiftelsen SR-Bank samt deltakere, frivillige og ansatte ved Crux oppfølgingssenter var til stede under arrangementet.

Virksomhetsleder Kjetil Tjessem, Bodil-Merete Salvesen og Astrid Topdal (UNG Crux) sammen med Merethe Stensland Bratland (t.v), banksjef for Sparebank 1, SR Bank og Janniche Haugen, leder prosjekt og strategi, Sparebankstiftelsen SR Bank (bak)

UNG Crux er et oppfølgingstilbud til unge mellom 18 og 40 år som har utfordringer med rus, psykisk helse eller kriminalitet. 

Midlene fra SR-bank går til prosjektet «Dynamo». Prosjektet skal kombinere individuell oppfølging av deltagerne med trygge fellesskapsarenaer og aktiviteter. Gaven er på 1, 2 millioner kroner.

- Sparebankstiftelsen SR-bank prioriterer prosjekter som bidrar til å inkludere grupper som faller utenfor samfunnet på ulike måter. Med Dynamo vil stiftelsen Crux gjøre en forskjell for en gruppe unge i sårbare livssituasjoner. Prosjektet kan bli et livsendrende tiltak for deltakerne, sier banksjef Merethe S. Bratland.

Et økende behov
Virksomhetsleder Kjetil Tjessem hos Crux, jubler over gaven fra SR-bank.

- Det er grunn til å være bekymret for det økende antall unge som faller ut av samfunnslivet. Gaven fra SR-Bank er en fantastisk nyhet, som gir oss mulighet til å hjelpe flere, sier Tjessem.

- Fellesskapet må aldri gi dem opp
Han mener det har store konsekvenser for samfunnet når mange unge voksne faller ut av utdanningsløp og arbeid.

- Utenforskap har en høy kostnad for den enkelte, fordi den som faller utenfor får redusert livskvaliteten sin og mister muligheter både på kort og lang sikt. Kostnadene ved utenforskap, avhengighet og kriminalitet er også høy for hele samfunnet. Vi må ikke slippe disse unge, men heller lete etter verktøy for inkludering og aktivitet. Fellesskapet må aldri gi dem opp, sier Tjessem.

«UNG Crux er en plass der jeg kan øve på vanskelige ting i trygge omgivelser.»
 - Sitat fra deltager

Om UNG Crux og Dynamo

  • UNG Crux er en del av stiftelsen CRUX, som er en landsomfattende, ideell, diakonal velferdsleverandør med tjenester innen rusbehandling, barnevern og psykisk helsevern.
  • I 2023 hadde 118 personer kontakt med UNG Crux. En betydelig andel av deltagerne er uføretrygdede.
  • Kandidater til prosjektet Dynamo rekrutteres fra NAV, Mestringsenheten i Sandnes kommune, UNG Crux og gjennom samarbeid med andre organisasjoner. Målet er at prosjektet blir en modell som både kan overføres til de andre CRUX-sentrene i landet, og bli en overførbar modell for samhandling mellom ideelle organisasjoner, kommune og NAV for denne målgruppen.
  • En undersøkelse for UNG Crux i desember viser at 74 prosent (utvalget er 41 personer) har opplevd høy grad av personlig utvikling. De oppgir at fellesskap med andre og nye venner har vært viktig. I tillegg oppgir de å ha opplevd mindre ensomhet, økt glede, mestring og blitt bedre sosialt i løpet av året.
Oppdatert