Gå til innholdet
CRUX Hamartiltakene jobber for at mennesker skal få nye muligheter. Du eller din bedrift kan være med å hjelpe oss med det!
ung-jente-med-bleket-hartupper
Ved å støtte arbeidet vårt, bidrar du til å gjøre en forskjell i menneskers liv.
Du kan bidra på ulike måter:
  • Bli frivillig medarbeider
  • Bedriftssamarbeid
  • Økonomiske gaver

Bedriftssamarbeid
Vi ønsker å komme i kontakt med lokalt næringsliv for å se på mulighetene for et samarbeid. At en bedrift støtter en god sak kan gi positive ringvirkninger for bedriftens omdømme. I tillegg kan et slikt samarbeid gi postive effekter innad i bedriften. Medarbeidere blir engasjerte i et felles prosjekt som skaper entusiasme, økt stolthet og sterkere samhold blant ansatte. Et samarbeid kan også sette fokus på temaer som igjen kan virke forebyggende i egen bedrift. Her kan vi bidra med vår kompetanse. 

Ønsker du å støtte oss økonomisk?

CRUX Hamartiltakene mottar gaver og ytelser som går direkte inn i vårt arbeid for å bygge opp mennesker. Vi søker om driftsmidler fra kommuner og stat, men  innsamlede midler og gaver er viktige tilskudd for å kunne gi tilbudet vi har i dag.

Vi er takknemlig for privatpersoner, næringsliv, menigheter, lag og foreninger som vil stå sammen med oss for å skape et godt lokalt oppfølgingstilbud.

  • Bruk konto: 3000 22 95284 og merk gaven "CRUX Hamartiltakene", eventuelt  direkte til tiltakene ved å merke gaven: "CRUX Barm" eller "CRUX Arbeideren".
  • Vippsnr: 137419 (CRUX Barm) eller 137420 (CRUX Arbeideren)

Takk for ditt bidrag!

Om gaver og skattefradrag
Som en del av stiftelsen CRUX er vi forhåndsgodkjent av skatteetaten for mottak av gaver som kan gi skattefradrag ved selvangivelsen til frivillig organisasjon.

Fradragsmuligheten gjelder for samlet beløp over 500 kroner per år til stiftelsen CRUX. Maksgrensen for fradrag endres årlig, og oppdatert informasjon om denne finnes på skatteetaten.no. Maksgrensen inkluderer også gaver til andre organisasjoner.

Innbetalinger må være på vår konto innen 31. desember for at det skal gi rett til fradrag i inneværende år. For å rapportere dine bidrag til skattemyndighetene trenger vi ditt fødselsnummer/org.nummer og fullstendig adresse skriftlig.


Oppdatert