Gå til innholdet

I åtte har har CRUX Rostad skole vært et grunnskoletilbud for ungdommer som blant annet har bodd på barneverninstitusjonen til CRUX stiftelsen Rostad. Skolen ble avviklet ved utgangen av skoleåret 2019/20. 

Lokalene til tidligere Rostad skole ligger vis a vis barneverninstitusjonen.

Bakgrunnen for at skolen nå er avviklet, er at den mistet godkjenningen som grunnskole på grunn av for lave elevtall. Samtidig var det ikke mulig å drifte skolen videre som friskole, blant annet fordi Trøndelag fylkeskommune prioriterte midlene sine inn mot den offentlige skolen. 

Denne utviklinge har skjedd over tid, og har også vært ønsket fra  myndighetenes side. Barn i barneverninstitusjoner skal primært gjennomføre skolegangen i den offentlige skolen, sammen med elever som ikke er under barnevernets omsorg.

- Ungdommene på CRUX Rostad har nå et tilbud i den offentlige skolen. Etter det jeg har fått opplyst er det gitt ekstra midler til støtteundervisning for dem. Alle lærerne som var ansatt på skolen har også fått nye lærerjobber i området, så avviklingen har gått veldig bra, sier styreleder i CRUX stiftelsen Rostad Helmuth M. Lisessen.

- Jeg vil rette en stor takk til rektor Rita H. Jenssen for innsats og engasjement for både skolen og elevene gjennom mange år. Jeg vil også takke lærerne som sto på helt til siste skoledag. Det er vemodig at det nå er slutt, men samtidig er det godt å vite at vi har gitt mange elever muligheter for læring og utvikling, sier Liessem. 

Oppdatert