Gå til innholdet
mann-2

CRUX Jarlegården oppfølgingssenter er et tilbud for mennesker i Steinkjer som ønsker å arbeide med endring for å oppnå et liv uten rusavhengighet og kriminalitet, som har lettere psykiske helseutfordringer eller som av ulike årsaker er satt ut av det ordinære arbeidslivet. 

Vi ønsker å være et trygt og godt værested, ha fokus på aktivitet og turer, samt individuell oppfølging. Vi ønsker å gi muligheter og utfordringer, bidra til mestring og vekst for den enkelte. Deltakerne skal være i ”flytsonen” hvor den enkelte er i stand til å mestre. Av hensyn til alle på CRUX Jarlegården oppfølgingssenter vektlegger vi et miljø uten rusadferd.

Ta kontakt hvis du ønsker å vite mer om oss, så inviterer vi deg til en liten prat og viser deg rundt i huset. Sammen finner vi ut om tilbudet vårt er riktig for deg, og hvordan vi best kan være en støtte og hjelp på veien videre. 

En virksomhet i stiftelsen CRUX
Vi er en del av CRUX, som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse med over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere.

Våre tjenester
Stiftelsen CRUX sine virksomheter tilbyr tjenester innen:

  • Psykisk helsevern
  • Barnevern
  • Rus- og avhengighetsbehandling
  • Oppfølgingstjenester med blant annet bo- og arbeidstrening etter endt soning eller behandling
  • Akutt boligtilbud for familier
  • Aktivitetshus for mennesker med psykisk utviklingshemming

"Det finnes alltid muligheter"
Slagord

Helhjertet og Raus. Dristig og Solid
Kjerneverdier

Oppdatert