Gå til innholdet

Hver torsdag mellom kl. 16–19 fyller ungdom mellom 13 og 17 år Cafe Hjerterknekten i Steinkjer. Fire ungdommer fra Steinkjer ungdomsskole står bak driften av "Ungdomscafeen" disse torsdagene, som er et prosjekt drevet av CRUX Jarlegården. Ungdommene bestemmer selv hvilken middag eller rett som skal lages, og hva temakveldene skal handle om. 

 
CRUX Jarlegården driver Ungdomscafeen i lokalene til Cafe Hjerterknekten

- Det startet med at både ungdommene og Steinkjer kommune kom med et ønske om å opprette en møteplass og cafe for ungdom i Steinkjer by. Ungdomsmiljøet på Steinkjer begynte å bli litt urolig og de trengte et sosialt treffpunkt i en hverdag som for en god del opplevdes som tom. Cafeen skulle både tilby arbeidstrening for ungdommer, og være et sted de kunne kjøpe middag, boller og smoothie mm til en redusert penge, forteller Morten Koldseth, miljøarbeider og prosjektleder for ungdomscafeen ved CRUX Jarlegården.

I februar 2022 startet CRUX Jarlegården opp prosjektet «Panter – ungdommer på vei». Prosjektet samarbeider tett med ungdomsskolene og ungdomsteamet i kommunen, politiet, barnevernet, BUP, utekontakten, MST, næringslivet, konfliktrådet og pårørende. Vi har også et nært samarbeid med HUZE, som er ungdommenes ungdomsklubb i Steinkjer. 

Cafeen er en av flere aktiviteter i "Panter - ungdommer på vei" til denne målgruppen. Den drives i tett samarbeid med ungdomskontakten i Steinkjer og Arbeids- og Velferdsdirektoratet (Avdir) samt Steinkjer kommune bidrar med økonomisk støtte.

For ungdommer som faller utenfor
-Vi retter særlig fokus på ungdommer som på ulike måte faller utenfor. Det kan handle om rus, ensomhet, at de er i ferd med å droppe ut fra skolen eller har andre utfordringer. Vi ønsker å nå risikoutsatt ungdom som er lettpåvirkelige, men som også lett påvirker andre. Hver dag skal vi jobbe for å skape en arena og et miljø med fokus på trygghet, mestring og inkludering. På cafeen skal det være et klima der de unge kan kjenne at her kan jeg være meg selv, her er jeg verdsatt som den jeg er, her kan jeg få til noe og her er jeg bra nok som jeg er, sier Koldaas. 

Kafeen er også åpen for andre kunder disse kveldene, hvor også søsken, foreldre og besteforeldre kommer. Fra påsken 2023 er det planer om å utvide åpningstiden for ungdomscafeen til også å gjelde mandager.

- Utvidet åpningstid gjør vi på bakgrunn av godt oppmøte, og at ungdommene har fått eierskap til cafeen og ønsker utvidet åpningstilbud selv. Vi har mellom 30 og 50 besøkende hver torsdag. Noen sitter hele tiden, andre stikker innom en tur, sier Koldaas.   

 

cafe14  cafe-4
Oppdatert