Gå til innholdet

Kilometergodtgjørelse og diett for 2020 føres innen torsdag 17.desember i Xledger. 

Husk at forside med vedlegg sendes på e-post til post@viewledger.com

Hva hvis jeg ikke rekker fristen?
Hvis kilometergodtgjørelse og diett for 2020 ikke er registrert innen 17.desember, så må man vente til 1.januar 2021 for å føre dette.

Utlegg
Det er også viktig at utlegg for 2020 registreres i Xledger. Siste frist for registrering av dette er onsdag 6.januar 2021.

Generell påminnelse
Vi minner om at utlegg og reiseregning (kilometergodtgjørelse og diett) skal føres fortløpende.

 

Oppdatert