Gå til innholdet

Sårbare barn rammes ekstra hardt når skoler og barnehager stenger, og annen sosial kontakt settes på vent for å begrense spredningen av koronaviruset. Fredag kjørte CRUX i gang en kampanje på sosiale medier for å skaffe midlertidige støttehjem til barn og familier som trenger det.

Midlertidige krisehjem - et dugnadsbidrag fra CRUX
Regjerningen har vært tydelige på at vi har et ekstra ansvar for de sårbare barna. Det er bakgrunnen for at CRUX går ut med denne kampanje på Facebook i helgen og i de nærmeste ukene.

- Vi vet at barn som har dårlige omsorgsbetingelser fra før, ofte får det verre i slike krisesituasjoner, når det offentlige gjennom barnehage og skole ikke følger opp. Nå er de isolert i hjemmene sine. Dette kan på sikt føre til flere akuttplasseringer og manglende beredskapshjem. CRUX ønsker å komme i kontakt med familier som på sikt kan være midlertidige krisehjem, sier Anne-Grete Andreassen. Hun er enhetsleder for CRUX oppvekst – hjem som har avdelinger i Bergen, Steinkjer, Tromsø og på Haugalandet.

- Dette er et dugnadsbidrag fra CRUX, der vi vil bidra med å dekke et samfunnsbehov på et felt som vi har høy kompetanse på. Som ideell samfunnsaktør ønsker vi å ta et samfunnsansvar for å imøtekomme et mulig fremtidig behov i denne situasjonen vi nå står foran, legger hun til. 

Ta vare på fosterhjemmene 
- Det viktigste for oss er likevel at vi ivaretar de barna som allerede er plassert hos oss, og at vi tar godt vare på alle våre fosterhjem som gjør en formidabel innsats i dette. Vi har intensivert vår kontakt og oppfølging av familien, slik at vi er tett på og kan vurdere behov for å iverksette ekstra støttetiltak. Avlastning kan være et slikt tiltak, som kan gi både barnet og familien nødvendige pusterom i denne spesielle situasjonen der alt er stengt og alle må holde seg hjemme. Det kan gjøre at det lettere for dem å stå i oppgaven gjennom denne vanskelige tiden. Derfor ønsker vi også å komme i kontakt med mennesker som vurderer å være midlertidige støttehjem for våre fosterhjem, sier Andreassen.

Lavterskel for kontakt
Kampanjen oppfordrer folk til å klikke på en link med chattefunksjon, hvor man får kontakt med en fagkonsulent som svarer på enkle spørsmål, og der man kan legge igjen kontaktinformasjon for mer informasjon og videre dialog. CRUX gjennomfører deretter hjemmebesøk til aktuelle familier, og gjør sine faglige vurderinger. Formelle krav som politiattest er en selvfølge.

Kvalitetssikring
- Slik det er nå har vi ikke tid til å kjøre ordinært opplæringsprogram med kurs over mange uker og fire hjemmebesøk. Men med over 30 års erfaring med fosterhjemsarbeid, gjør vi gode vurderinger om de som melder seg er egnet til denne midlertidige oppgaven. De midlertidige krisehjemmene vil få tett og god oppfølging av våre fagkonsulenter, understreker Andreassen.

TA KONTAKT!
Har du/dere et ekstra rom for et barn i en midlertidig situasjon? Vi hører jeg gjerne fra deg! Oppdatert