Gå til innholdet

Stiftelsen CRUX har inngått avtale med Bufdir og er tildelt seks garantiplasser ved CRUX foreldre og barn i Haugesund.

Institusjonsleder Nancy Hammer ved CRUX foreldre og barn - Solstrand

I vinter lyste Bufdir ut en konkurranse om kjøp av plasser ved ideelle sentre for foreldre og barn. Den var forbeholdt ideelle aktører. Det var fem tilbydere i konkurransen, og de 14 tildelte plassene ble fordelt mellom tre av dem. Avtalen med Bufdir ble inngått før påske og gjelder i første omgang ut 2020, men kan forlenges med ytterligere ett + ett år. 

Gledelig og utfordrende
- Dette er gledelig for alle ansatte som har levd i spenning. Vi fikk tildelt det samme antall plasser som det ble lagt inn tilbud om. At avtalen er så kort, er krevende, både med tanke på kravene som stilles til oss i utlysningen og investeringene vi hele tiden vurderer om vi kan gjøre. Arbeidsvilkårene er utfordrende. I forbindelse med det pågående arbeidet med ny barnevernlov, er det foreslått at deler av disse tjenestene blir lovpålagt. Det vil i tilfelle kunne gi lengre avtaler og dermed større forutsigbarhet for driften, sier institusjonsleder Nancy Hammer. 

Kort om CRUX foreldre og barn – Solstrand
Et frivillig hjelpetiltak for gravide, enslige foreldre og par med ett eller flere barn i alderen 0 til 6 år hvor det er bekymring for barnets omsorgssituasjon. Det er foreldrene selv som har omsorgsansvaret for barnet under oppholdet.

Oppdatert