Gå til innholdet
Vi har ulik type samarbeid med ulike aktører, men legger vekt på et best mulig samarbeid med andre etater, institusjoner og organisasjoner som jobber sammen for å hjelpe våre deltagere videre.
Gitter med fly
Vi følger opp deltakere i og utenfor fengsel
Kommune og NAV
Bergen kommune er en viktig samarbeidspartner som også yter viktig økonomisk støtte. Vi har også samarbeid med mange ulike NAV-kontorer i vårt distrikt.

Kriminalomsorgen  

CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter tilbyr besøk i fengsel og samtaler til dem som ikke har permisjon, eller av andre grunner ikke kan være med i våre felles aktiviteter. Hver uke drar vi på besøk til ulike fengsler, og jobber for å bygge gode relasjoner til de innsatte, før de eventuelt kan delta i våre aktiviteter. Dette gjelder: Bergen Fengsel, Bjørgvin Fengsel og Lyderhorn Overgangsbolig. 

Vi samarbeider også tett med Friomsorgen. Vi tilbyr gjennomføring av samfunnstaff og elektronisk soning. 
Oppdatert