Gå til innholdet
Crux oppfølgingssenter legger vekt på et godt samarbeid med andre etater, institusjoner og organisasjoner. Sammen jobber vi for å støtte våre deltagere videre.
0501010058-2
Samarbeidsavtaler
Crux har en driftsavtale med Sandnes kommune og samarbeider med Time, Stavanger og Klepp kommune. Vi har også samarbeidsavtaler med Kriminalomsorgen. 

Andre samarbeidspartnere
- Behandlingsinstitusjoner
- Øvrige hjelpeapparat
- Ulike frivillige organisasjoner
- Byprestene
- Lokale menigheter
- Lokalt næringsliv
Oppdatert