Gå til innholdet
Crux oppfølgingssenter samarbeider med mange ulike aktører, både offentlige og frivillige. Vi legger vekt på et best mulig samarbeid med andre etater, institusjoner og organisasjoner som jobber sammen for å hjelpe våre deltakere videre.
0501010058-2
Samarbeidsavtaler
Crux har en driftsavtale med Sandnes kommune og samarbeider med Time, Stavanger og Klepp kommune. Vi har også samarbeidsavtaler med Kriminalomsorgen. 

Andre samarbeidspartnere
- Behandlingsinstitusjoner
- Øvrige hjelpeapparat
- Ulike frivillige organisasjoner
- Byprestene
- Lokale menigheter.
Oppdatert