Gå til innholdet

Før jul 2021 ble det satt i gang en stafettspleis for å støtte BUA Steinkjer. De tilbyr gratis utlån av topp moderne utstyr til alt av tur, aktiviteter og sport. Tilbudet er først og fremst rettet mot barn og unge. Bedrifter, privatpersoner og foreninger "kjøpt" sportspakker for til sammen kr 300 000,- som BUA kan låne ut videre.
F.v varaordfører Øystein Bjørnes, sponsorsjef Lise Musum Stangvik i NTE, virksomhetsleder ved CRUX Jarlegården Jørn Holmen, banksjef Guri Moen Brede i Sparebank1 MSN, avd.leder Per Annar Schiefloe i Eidensomsmegler1 og ordfører Anne Berit Lein

Spleis-stafetten for BUA Steinkjer fortsetter å rulle. 3.mars bevilget Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse kr. 80 000,- til vedlikehold og komplettering av utstyr. I dag har Steinkjer kommune skoger bevilget  kr.10.000,-. 

-Dette er en suksess som næringslivet ble utfordret på, og som de har tatt imot med åpne armer. Vi opplever god respons, hvor bedrifter kjøper inn sportspakker til BUA Steinkjer som vi har spesifisert at vi trenger. I tillegg har vi også fått tjenester som gratis varmepumpeservice og oppussingsutstyr fra to ulike firma. Pressen følger også opp sine lovnader og lager nettreportasje om hvert enkelt bidrag, sier virksomhetsleder Jørn Holmen ved CRUX Jarlegården oppfølgingssenter i Steinkjer.

Holmen retter også en stor takk til ordføreren i Steinkjer og banksjefen i Sparebank 1 Midt Norge avd. Steinkjer som  dro i gang BUA-spleis sammen med han. 

Oppdatert