Gå til innholdet
Lurer du på om CRUX Øvre Eiker oppfølgingssenter er noe for deg? Ta gjerne kontakt med oss!
ung-jente-med-bleket-hartupper
Kom gjerne innom og se hvordan vi har det, og om tilbudet kan være noe for deg.  
For å bli deltaker hos oss må du ha et ønske om å legge rus og kriminalitet bak deg, og være motivert for endringer i livet. Personer som er under LAR-behandling kan bli deltakere hos oss.

Hvordan blir jeg henvist?
Du kan bli henvist til CRUX Øvre Eiker oppfølgingssenter via NAV, psykisk helsetjeneste i kommunen, rusinstitusjoner eller du kan komme hit på eget initiativ og bli informert om hvordan vi jobber.

Hvis du for tiden er inne til behandling eller soner kan institusjonene ta kontakt sammen med deg for å få informasjon om oss og søke om plass.

Vi tar gjerne en samtale med deg hvor vi blir bedre kjent og kan informere deg om tilbudet vårt. Sammen finner vi ut om dette er noe for deg, og hvordan vi eventuelt kan støtte og hjelpe deg på veien videre.

Alle deltakere setter opp kortsiktige og langsiktige mål, som er avgrensede og mulige å nå. Vi setter opp en individuell skriftlig avtale i samarbeid med deg, som kan endres ved behov. Det må være gjensidig enighet om rusfrihet, og åpenhet om eventuelle tilbakefall.

Vi tilbyr helhetlig oppfølging i forhold til:
  • Bolig
  • Fritid og aktiviteter
  • Arbeid og utdanning
  • Økonomi og materielle forhold
  • Sosialt nettverk og sosial fungering 
  • Fysisk helse
  • Psykisk helse
  • Verdier og etikk

Ta direkte kontakt
Du er velkommen til å stikke innom for å hilse på oss og se hvordan vi har det. Kom gjerne i åpningstiden eller ta kontakt for å avtale et annet tidspunkt. Du kan komme alene, eller sammen med en person du kjenner.  
Oppdatert