Gå til innholdet

Kjære CRUX’ere - godt nyttår til dere. Som dere sikkert er godt kjent med, har regjeringen nettopp innskjerpet de nasjonale smitteverntiltakene med en varighet på to uker.

Illustrasjon: Tor Eirik Akselsen/Bodø kommune

Føringene til regjeringen finner dere her. 

I stiftelsen CRUX vil vi selvfølgelig bidra til å begrense smittespredningen. Jeg ber derfor alle om å forholde seg lojalt til disse føringene fra regjeringen og eventuelle føringer fra nærmeste leder i organisasjonen.

Disse føringene gjelder for de neste to ukene:

• Bruk munnbind og hold avstand (gjerne 2 meter.)
• Unngå omgang med andre enn de som hører til egen husstand
• Unngå all form for reisevirksomhet som ikke er strengt nødvendig – bruk Teams for gjennomføring av møter.
• Benytt hjemmekontor for alle stillinger som har mulighet for det.

Dette var litt av en start på det nye året, men vi begynner å bli vant til det. Så får vi håpe på at vi får tilbake kontrollen på pandemien utover, og at vi kommer tilbake til en tilnærmet normaltilstand etter hvert. Det skal ikke stå på oss!   

Takk for at dere bidrar til at CRUX kan gjøre sitt for at vi klarer å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte i samfunnet.

Generalsekretær Helmuth M. Liessem

Oppdatert