Gå til innholdet

“TSB i Helse Vest RHF går nå i en helt ny faglig retning hvor alle institusjonene skal gjøre alt”, skriver Rusfeltets hovedorganisasjon på sin nettside. Før sommeren var leder i Rusfeltets hovedorganisasjon, Jan Gunnar Skoftedalen, på besøk hos CRUX Verksgata behandlingssenter. Der møtte han klinikksjef Hilde Bru-Aarstad og avdelingsleder Guro Aanestad.

Klinikksjef Hilde Bru-Aarstad og avdelingsleder Guro Aanestad ved CRUX Verksgata behandlingssenter. Foto: Jan Gunnar Skoftedalen

Tekst: Jan Gunnar Skoftedalen - rusfeltet.no

Helse Vest gjennomførte anbudsrunde i 2022 og CRUX Verksgata fikk fornyet sin avtale. 

- Vi er svært glade for at vi vant frem i sterk konkurranse med andre dyktige tilbydere – og for at Helse Vest valgte oss utfra vurderingskriteriene kvalitet og pris, forteller klinikksjef Hilde Bru-Aarstad stolt.

- Institusjonen ligger sentralt i Stavanger sentrum, men vi opplever få eller ingen utfordringer med det. Tvert om er det fint å ligge sentralt med gode øvingsmuligheter og god tilgjengelighet for pasientene, sier Bru-Aarstad og Aanestad.

Behandlingshverdagen i Verksgata tilpasses den enkelte og har fokus på dialog, er tillitsbasert og uten tvang. Pasientene bør imidlertid kunne nyttiggjøre seg en aktiv behandlingshverdag i fellesskap med andre. Det er også sekvensielle innleggelser hvor pasienten er ute i egen bolig i perioder hvor det fokuseres på dagtilbud, fritidsaktiviteter og nettverk.   

En ny hverdag i vest
Anbudsrunden i Helse Vest medførte at Rogaland A-senter ikke fikk fornyet sin avtale. Rogaland A-senter hadde også avrusning i Helse Stavanger regionen og det er ikke etablert noen ny avrusningsavdeling i Stavanger. Det innebærer at CRUX Verksgata (og andre TSB institusjoner) selv må gjennomføre ordinær avrusning ved institusjonen noe som er nytt for dem. Det krever økt bemanning, endringer i kompetanse og medisinrutiner. I Verksgata var de før sommeren i gang med ombygging for å kunne gjennomføre dette på en god måte.

Videre skal det kunne gjennomføres, stabilisering, avklaring og utredning ved institusjonen uten at pasienten nødvendig skal inn i langtidsbehandling samme sted.

TSB institusjonene skal også ta i mot henvisninger og gjennomføre ordinære polikliniske konsultasjoner for andre enn sine egne pasienter. Det skiller seg fra for eksempel Helse Midt hvor de polikliniske konsultasjonene er relatert til konsultasjoner før og etter døgninnleggelse.

Dette bidrar til faglig utvikling og sikrer kontinuitet i relasjonene. Institusjonen må også ta et helhetlig ansvar for TSB i regionen. Det er en spennende utvikling som vi i Rusfeltets hovedorganisasjon vil følge med på.

Vi takker for besøket og gjestfriheten, og ønsker CRUX Verksgata behandlingssenter lykke til i sitt spennende utviklingsarbeid.

Korte fakta om CRUX Verksgata behandlingssenter

  • Etablert i 2015, drev i midlertidig lokaler frem til 2018 hvor de flyttet inn i lokalene i Verksgata
  • Ny avtale med Helse Vest RHF fra 2023 og frem til 2030
  • 15 døgnplasser inkludert en brukerstyrt seng
  • 800 polikliniske konsultasjoner for rusavhengighet og spillproblematikk
  • Varierende lengde på opphold i døgninstitusjonen, 
    6-9 måneder er vanlig
Oppdatert