Gå til innholdet
CRUX Jarlegården oppfølgingssenter ønsker å være en base for individuell oppfølging, samvær og fellesskap, og et utgangspunkt for aktivitet og turer.
tre-menn-pa-bro
Vi ønsker å fremme utvikling hos våre deltakere.
Vi vektlegger den ”gode samtalen” og setter av god tid til dette. Sosial trening er også sentralt, så vi arrangerer ulike typer aktiviteter som fremmer samhandling og utvikling hos deltakerne:
  • Regelmessig fysisk trening
  • Hobbygrupper
  • Samtalegrupper
  • Kortspillturneringer
  • Turer i nærmiljøet 
  • Overnattingsturer osv.

Deltakerne kan også bruke lokalene våre til private aktiviteter etter avtale.

Faste aktiviteter 
Mandag-fredag  kl 11.30: Felles lunsj

Mandag kl. 09.00–14.00: Arbeidspraksis  
Tirsdag kl. 09.00–11.00: Fysisk trening. 
               kl. 12.30–15.00: Samtaler, veiledning, økonomiveiledning, praktiske gjøremål

Onsdag 
kl. 09.00–14.00: Arbeidspraksis 

Torsdag
 kl. 08.00–11.30: Stengt. 
                Etter lunsj: Fysisk trening/aktivitet/turer.

Fredag
 kl. 09.00–14.00: Arbeidspraksis, for andre: kurs/skoledag.

Utdanning
  • Vi har en samarbeidsavtale med Steinkjer videregående skole avd Furuskogen. 
  • Leder i tiltaket "Erobring, ny start etter soning", skal gjøre innsatte og deltakere ved CRUX Jarlegården oppfølgingssenter kjent med utdanningsmulighetene på Steinkjer etter endt soning. De innsatte får hjelp til etablering av kontakt med skolen.

Arbeidstrening 
Siden 2006 har drevet arbeidstrening, med tilrettelagte arbeidsoppgaver hvor den enkelte får tett oppfølging og veiledning til egenutvikling gjennom læring og mestring med trygge rammer. Arbeidstrening kombinert med samtaler er en viktig faktor i prosessen frem til målet. 

Cafe Hjerterknekten
Cafe Hjerterknekten startet opp i 2014 og er et samarbeidsprosjekt mellom CRUX Jarlegården oppfølgingssenter, NAV Steinkjer og attføringsbedriften REKO A/S. Vi har ansvaret for driften og arbeidsgiveransvaret. Gjensidige Stiftelsen har bidratt med 250 000 kroner etableringsstøtte.

Ungdommene skal jobbe på kafeen mens de er arbeidssøkere, og på den måten kunne være mer attraktiv som arbeidssøker når man er i arbeid.

Vaktmester
Driftsoppgaver som enkle forefallende oppgaver som kommer fortløpende i en gammel bygård. Vi har en plass som vaktmester.

Kjøkkendrift
Husvask, matlaging, innkjøp av mat og husøkonomi. Vi har felles lunsj hver dag kl 1130 på CRUX Jarlegården, og 1–2 plasser på kjøkkendriften.

Snekkerproduksjon
Vi har fem plasser i snekkerverkstedet der vi produserer hagebenker, le-vegger, varmepumpehus , hundehus m.m.

Boligsosialt arbeid
Vi har to rehabiliteringsboliger med oppfølging som ligger i underetasjen i våre lokaler. I tillegg følger vi også opp deltakere i ekstern bolig. Dette gjøres i samarbeid med Steinkjer kommune.

Oppfølging av domfelte
Fengselsarbeid er et satsingsområde hos oss. Vi tilbyr gjennomføring av
samfunnsstraff på CRUX Jarlegården oppfølgingssenter i tett samarbeid med friomsorgen. Hver uke drar vi på besøk til innsatte i Trondheim og Verdal fengsel som ønsker kontakt.

Overgangen fra soning til frihet har et spesielt fokus. Vi jobber sammen med innsatte, fengselsansatte og kontaktpersoner fra hjemkommunene om en best mulig overgang til løslatelsen. Samtalene foregår i fengslene, eller i våre lokaler for dem som er løslatt eller har permisjon.

Vi jobber inn mot soningsanstaltene og friomsorgen også for å bygge relasjoner til innsatte som kan gjøre bruk av Jarlegården oppfølgingssenter etter soning. I tillegg holder vi kontakt med Jarlegårdens deltakere under sonings- eller behandlingstiden.
Oppdatert