Gå til innholdet

Stiftelsen CRUX får ny styreleder fra Redningsselskapet. Psykiatrisk sykepleier Solveig Brekke Skard trer inn som styremedlem.
Grete Herlofson er ny styreleder i stiftelsen CRUX. Foto: Redningsselskapet
CRUX er en landsomfattende ideell og diakonal stiftelse med 600 ansatte og 160 frivillige. CRUX  driver institusjoner innen barnevern, psykisk helsevern, rus- og avhengighetsbehandling. Stiftelsen har også fosterhjem, Senter for foreldre og barn, oppfølgingstjenester med arbeidstrening etter endt soning eller behandling, og tilbud til med mennesker med psykisk utviklingshemming

Styreleder med lang erfaring 
Grete Herlofson er en svært erfaren leder, med lang fartstid fra humanitær og frivillig virksomhet. 

Hun er generalsekretær i Redningsselskapet, og har tidligere vært generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening.  

Herlofson har også vært avdelingsdirektør i Norges Røde Kors. Hun har styreerfaring fra Agenda Rådgivning, Oslo Krisesenter og Stiftelsen Amathea, og har hatt styreverv i Virke, Friskstiftelsen og FOKUS. Hun er utdannet fra BI og har Sjefskurset fra Forsvarets høyskole.  

– Ideelle aktører er fleksible, brukerorienterte og har en tilnærming til formålet som jeg motiveres sterkt av å bidra til. Jeg er imponert over den omfattende virksomheten i CRUX, og har veldig lyst til å være med å bidra til vekst og utvikling, sier Herlofson. 

Herlofson erstatter tidligere barneombud Anne Lindboe. Lindboe fratrådte som styreleder i CRUX da hun ble ordfører (H) for Oslo etter valget i 2023. 

Brekke Skard blir styremedlem

styremedlem-solveig-skardSolveig Brekke Skard går inn som nytt styremedlem. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og diakon, har videreutdanning innen organisasjon og ledelse, og har gjennomført nasjonalt topplederprogram.  

Brekke Skard har hovedfag, og har arbeidet som sykepleier, oversykepleier, avdelingssjef og divisjonsdirektør ved sykehuset Innlandet. Hun har også vært leder av Kompetansesenteret Rus Region Øst (KORUS Øst), og har jobbet som seniorrådgiver ved NKROP (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse).  
 
Øvrig styre i stiftelsen CRUX består av: 
Svein Inge Thorstvedt, Oddvar Vik og Kari Jordheim fortsetter som styremedlemmer. Mette Sjølli Grimstad fortsetter i rollen som 2. vara.  

Helge Kollerøs Nylenna er ny, og går inn i rollen som 1. vara. Nylenna er stipendiat ved VID. 

 
 

Oppdatert