Gå til innholdet

Crux Øvre Eiker ønsker å komme i kontakt med personer som har isolert seg over lang tid, av og til i mange år.

Foto: Stig Odenrud - Eikerbladet
- For oss og de fleste andre er dette usynlige mennesker, men det er alltid en mor, far, tanke, onkel, besteforeldre eller en nabo som vet om noen. Vi trenger hjelp for å finne disse usynlige personene og forsøke å gi dem en håndsrekning i livet. Få dem ut av isolasjon og ensomhet, sier virksomhetsleder Elisabeth Spiten Engh til Eikerbladet i dag.

Prosjektet som er kalt "Glød", starter opp om to uker og har fått 600 000 kroner i støtte fra Helsedirektoratet. Nøkkelen, etter å ha fått kontakt med de som isolerer seg, er å bygge nettverk.

- Vi skal skape alternativer og få til rekruttering til trygge, sosiale og helsefremmende fellesskap på tvers av generasjoner og samfunnslag. Tilbudet er beregnet på personer over 18 år som står utenfor arbeids-og samfunnsliv, forteller sosionom Helene Hegg. 

- Om det er å bli med i en hundeklubb, lære seg bridge, gå en tur i skogen, få hjelp hos Nav eller komme i kontakt med en arbeidsgiver kan være eksempler som kan bidra til å få folk ut av isolasjon og ensomhet. Vi har mange frivillige med ulik bakgrunn som også stiller opp i tillegg til den faste staben hos oss, sier Spiten Engh. 

Ring 924 04 628 eller send en mail til ovreeiker@stiftelsencrux.no.
Oppdatert