Gå til innholdet
CRUX Arbeideren er et tilbud til aktive rusmiddelavhengige over 18 år i Hamar og Stange kommune. 
trist-mann
Ill.foto
Behovene til våre deltakere er veldig forskjellige. Mange kommer hver dag blant annet for å spise, dusje, få råd/veiledning og være i et sosialt fellesskap. Vi tilbyr helsetjenester, kontaktformidling med hjelpeapparatet og har et stort fokus på ernæring. Hos oss er du velkommen også hvis du ruser deg. 

Hvem er vi for?
Vi opplever at mange mennesker har sammensatte lidelser. De kan slite med psykiske problemer i tillegg til rusproblemer. CRUX Arbeideren ønsker å nå de som ikke greier å nyttiggjøre seg andre tilbud til rusavhengige. Vi har også kontakt med pårørende til de som ønsker det. 

Målene vi har
Målet er å heve livskvaliteten for brukerne og redusere de helsemessige skadene av rusmiddelbruk. Flere av våre brukere går videre til avrusing og institusjonsopphold. 

Våre tilbud
På CRUX Arbeideren får du tilbud om:

 • Servering av sunn og ernæringsrik mat
 • Matutdeling
 • Dusj og hårklipp
 • Vask og tørk av klær
 • Sprøytebytteordning, sårstell og prevensjon
 • Råd, veiledning, oppfølging og samtaler
 • Tilbud om lån av administrative hjelpemidler
 • Hjelp til kontakt med ulike hjelpeapparat.
 • Sosialt treffsted med muligheter for lesing av bøker, aviser, tilgang til musikkinstrumenter m.m
 • Gatejuristen
 • Utdeling av klær og skotøy ved behov
 • Kartlegging av brukere, etter eget ønske
 • Muligheter for arbeidsrettede tilbud

Brukermedvirkning
Vi er opptatt av brukermedvirkning og brukerperspektivet står sterkt. Brukernes medbestemmelse og medansvar er viktig for den enkelte og for driften. Vi har to brukerrepresentanter som deltar på møter ved behov.

Ansatte og frivillige
På CRUX Arbeideren har vi fire ansatte, fordelt på to miljøterapeuter, en kjøkkenansvarlig og renholdsansvarlig. I tillegg har vi dyktige og engasjerte frivillige medarbeidere som gjør en viktig jobb. Her kan du lese mer om det å være frivillig hos oss.

Beliggenhet
Våre fine lokaler ligger i første etasje i bygården Arbeideren i Hamar sentrum.

Historikk
Tiltaket ble etablert i Villa Hasselbakken 25.oktober 2005, men i januar 2007 ble bygården Arbeideren i Hamar sentrum kjøpt, og CRUX Arbeideren fikk tilhold i første etasje. 4.juni 2007 flyttet vi inn i flotte lokaler som brukerne selv var med å pusse opp som en del av arbeidstreningstilbudet. 
Oppdatert