Gå til innholdet

-I all hovedsak er dette et statsbudsjettet som ikke utfordrer CRUX sine virksomheter, så langt jeg kan se, selv om det legges fram som et stramt budsjett, sier generalsekretær, Helmuth M. Liessem.

For spesialisthelsetjenesten legges det opp til en økt satsing på psykisk helse og på TSB. Dette vil med stor sannsynlighet bidra til å trygge de avtalene vi har på disse områdene.

-Når det gjelder barnevernet, så fortsetter regjeringen å styrke tilbudet av institusjonsplasser fra ideelle leverandører. Selv om en bare bevilger kr. 10 mill. kroner ekstra til dette i 2023, er det et positivt signal om en prioritert retning. Det oppleves likevel mest som en politisk markering som ikke monner noe særlig, dersom regjeringen vil holde fast på målet om 40% ideell andel, sier Liessem.

Det er verd å merke seg at en venter en reduksjon i bruken av statlige tiltak, òg at behovet for kjøp av barnevernstjenester fra private kommersielle leverandører også forventes å bli lavere. Denne budsjettposten er derfor redusert med kr.  195,1 mill.  Dette, kombinert med et uttalt mål om økt bruk av ideelle aktører, med langsiktige avtaler, lover godt for ideell barnevernsektor. 

-Det er også verd å merke seg at regjeringen vil styrke samarbeidet mellom barnevernet og helsetjenesten, og arbeide for tiltak som kan gi bedre helsehjelp til barn i barnevernet. Dette er et område som vi i CRUX har vært opptatt av over lengre tid, og der vi kanskje nå kan se etter nye muligheter. Det blir spennende å se hvilke konkrete tiltak regjerningen følger opp med her, sier Liessem.

For CRUX mestring og fellesskap er statsbudsjettet også mest positivt. Postene på justisfeltet og innen arbeidstrening er noe redusert, men ikke dramatisk for oss.  

-Når det gjelder Helsedirektoratets budsjettpost som bl.a. dekker aktivitetstilskudd som er avgjørende for oppfølgingssentrene våre, er det foreslått en samlet bevilgning på 440 millioner. Regjeringen foreslår her å fjerne øremerkingen for i overkant av 200 millioner av dette beløpet. Dette er et grep vi støtter, og som vi har lobet for tidligere år, siden det likestiller søkerne, og gir CRUX muligheter for økte ressurser til arbeidet som drives. Et tredje statlig tilskudd vi nyter godt av ligger under Arbeids- og inkluderingsdepartementet, som gir oss mulighet til å starte nye arbeidstreningsprosjekter. Så gjenstår det naturligvis å se hva vi faktisk får av tildelinger i 2023, legger han til.

Liessem oppsummerer dette som et greit budsjett for CRUX.
- Det vil med stor sannsynlighet sikre at vi, og resten av ideell sektor, vil kunne fortsette å stå opp for mennesker i vanskelige livssituasjoner også i 2023. Jeg er også glad for at regjeringen prioriterer velferden i en tid som er vanskelig for mange, avslutter Liessem.

Oppdatert