Gå til innholdet

Hilde Margrethe Bru-Aarstad blir ny klinikksjef ved CRUX Verksgata behandlingssenter i Stavanger. Hun kommer fra stilling som leder ved Helse Stavanger, psykiatrisk divisjon.

CRUX Verksgata i Stavanger får ny klinikksjef. Her er et bilde fra det koselige kjøkkenet.

I 2020 har det vært gjennomført en rekrutteringsprosess til stillingen som klinikksjef ved CRUX Verksgata, som tilbyr behandling til rusmiddelavhengige.

- Tordis Stokke har i flere år fungert som klinikksjef ved CRUX sine TSB-klinikker både i Stavanger og Bergen. Jeg og mange med meg, er takknemlige for at hun tok denne oppgaven da vi stod i den situasjonen at vi trengte hennes kompetanse, lederegenskaper og synergieffekten av å samle vårt tilbud på rusbehandling. Over tid blir det mange oppgaver og mye pendling mellom de to byene i vest, og tiden var nå moden for at våre TSB-klinikker kan ledes av hver sin klinikksjef, sier seksjonsleder Maria Schefte.  

Hilde tiltrer i stillingen 1.februar og ser frem til å bli kjent med oss, og her er hennes hilsen 

klinikksjef-crux-verksgata-rev


Hei alle nye kollegaer i CRUX                                                     

Jeg er så heldig å ha blitt ansatt som ny klinikksjef i CRUX Verksgata. Jeg er stolt og ydmyk over å ha blitt gitt denne tilliten, og gleder meg til å bli kjent med alle som jobber i CRUX i hele landet, - men selvfølgelig spesielt i CRUX Verksgata og den ledergruppen jeg skal tilhøre.

Jeg kommer fra en flott arbeidsplass og en lang karriere i Helse Stavanger SUS, Klinikk psykisk helsevern voksne. Jeg startet å jobbe der i 1997, og har hatt flere ulike lederroller på flere ulike nivå. Min første lederjobb fikk jeg i 2002. De 11 siste årene har jeg vært avdelingssjef i avdeling affektiv/psykose. Dette er en spesialavdeling innen voksenpsykiatri på sykehusnivå med fire døgnposter som i hovedsak utreder og behandler psykoser og affektive lidelser og har i tillegg spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser og ECT.  Samlet disponerer avdelingen 164 årsverk og ett budsjett på 126 mill kr.

Jeg bor på Tasta i Stavanger, er bare 49 år 😊, gift og har to flotte barn på 10 og 17 år. Jeg ble ferdig utdannet sykepleier i 2000, og har etter- og videreutdanning innen psykisk helsevern, rusomsorg og tar master i helseledelse.

Jeg gleder meg til å begynne i en spennende, og helt sikkert krevende stilling, som klinikksjef i CRUX Verksgata. Jeg ser frem til å være leder i en annen og mindre organisasjon og å lære om fagfeltet TSB av erfarne fagpersoner og kollegaer. Jeg er opptatt av åpne kommunikasjonslinjer mellom ledere og medarbeidere, og reell involvering i alle i beslutningsprosesser. Noe av det som motiverer meg, er muligheten for å kunne legge til rette for tverrfaglig samarbeid mellom dyktige fagpersoner som er stolte utøvere av faget sitt. På den måten vil våre pasienter og pårørende få den beste kvaliteten på helsehjelpen.

Jeg er svært motivert for jobben og gleder med til å tilhøre dere i CRUX med de flotte verdiene: Helhjertet og Raus, Dristig og Solid!

Oppdatert