Gå til innholdet

Tør vi snakke om tro og livssyn i helsevesenet? Det skal Helén Kvalheim fra CRUX være med å drøfte på konferansen “Eksistensiell omsorg”.

Helén Kvalheim er psykiatrisk sykepleier ved CRUX Bergfløtt, og leder for Livssynsgruppa i samme virksomhet. 

2. november skal hun delta på Eksistensiell omsorg. Helse- og omsorgstjenester i møte med tros- og livssynssamfunn, som arrangeres av Kirkelig Dialogsenter i Drammen, klokken 12.00-15.30. 
 
Dagen skal bidra til å ivareta at alle som er avhengige av helse- og omsorgstjenester skal få tilrettelegging og bistand for å kunne utøve sin tro og sitt livssyn. 

Det er også et mål at helsepersonell som jobber innen somatikk og psykisk helse kan kjenne seg tryggere i møte med disse spørsmålene. 

- Mennesker med psykoselidelse har kan ha mange eksistensielle spørsmål. Et sted må de kunne få lufte disse, sier Helén, som startet Livssynsgruppa ved CRUX Bergfløtt. 

- Jeg har selv opplevd å møte døden med nære familiemedlemmer, og tenke at å dele av egne menneskelige erfaringer og normalisere følelser i møte med andre mennesker i krise kan være terapeutisk.  

Hun mener at mange mennesker med psykisk lidelse opplever det å romme og forstå seg selv som utfordrende.  

- Vi må tørre å bruke oss selv som mennesker i dette arbeidet. Som nyutdannet sykepleier og kognitiv terapeut, snakket jeg med en mann med psykoselidelse som hadde snakket med sykehuspresten. Jeg kjente at jeg kom til kort, og foreslo at presten, pasienten og jeg kunne ta en prat sammen. Det ble en fin samtale hvor vi utfylt hverandre. Jeg opplevde at det skapte en grobrunn for meg til å være aktiv og bruke presten som ressurs i det videre arbeidet, forteller Helén. 

Program 

 • «Hva er åndelig/eksistensiell omsorg? Utfordringer i en norsk kontekst»
  Tove Giske, professor ved VID
   
 • «Erfaringer fra Oslo universitetssykehus»
   Abdifataah Mohamed Mahamud, sykehusimam
   
 • «Livsynsbetjening – trengs det og hva er det?». Samtale med:
   Abdifataah M. Mahamu, Anne Grethe Spjærvik (tidligere sykehusprest) og Knut Engeland (samtalepartner, Human-Etisk Forbund)
   
 • «Å se muligheter. Praktisk erfaring fra hvordan man kan inkludere det åndelige og eksistensielle i psykisk helsearbeid»
  Helén Kvalheim og Margrete Schmidt Johansen (prest i Den norske kirke).


Om CRUX Bergfløtt behandlingssenter

Virksomheten har et behandlingssenter i Lier og poliklinikk i Drammen. CRUX Bergfløtts tilbud er i hovedsak rettet mot unge mennesker med schizofreni/psykoseproblematikk.

Oppdatert