Gå til innholdet

Stiftelsen Vilde er et foreldre- og barn senter (1990) i Horten, som fra 1.juni 2021 innlemmes i stiftelsen CRUX. – Vi har ønsket å slå oss sammen med en annen større aktør, sier daglig leder Anne Gry Skoglund.

Stiftelsen Vilde innlemmes i stiftelsen CRUX 1.juni.
anne-gry-skoglund- Nå gleder vi oss og ser veldig frem til å bli kjent med CRUX, og starte en gradvis innlemmelse. Med dette har vi fått fornyet tro på å bygges opp igjen og vokse, sier hun som selv har jobbet i stiftelsen i 22 år.

Hvorfor tok dere kontakt med CRUX?

- CRUX og Vilde har mange av de samme kjerneverdiene og felles mål om å jobbe for å beholde disse sentrene. De er et viktig supplement til kommunal tjeneste med tanke på tidlig intervensjon og forebyggende arbeid. I tillegg er CRUX en stor ideell aktør som har mange tiltak innenfor barnevernsfeltet i tillegg til et eget foreldre og barn senter. Vildes medarbeidere kjenner godt til CRUX foreldre og barn – Solstrand som vi nå kan drøfte og utveksle erfaringer med. Dette har vært en lang prosess, og endelig er vi der, forteller Skoglund.

Et ideologisk og strategisk valg for CRUX
Generalsekretær i CRUX, Helmuth M. Liessem, sier han er veldig glad for at CRUX Vilde nå blir en del av CRUX.

- Jeg håper vi på denne måten også kan sikre videre drift i en flott ideell virksomhet på barnevernsområdet. Det at vi nå har to foreldre- og barn sentre under CRUX-paraplyen, gir også nye muligheter for samhandling og utveksling av kunnskap og erfaring som vil styrke begge virksomhetene. For CRUX er denne innlemmelsen også et strategisk valg som gjør at vi får fotfeste i et nytt geografisk område, i forkant av barnevernsreformen og før det skal forhandles nye avtaler i institusjonsbarnevernet, sier Liessem.

Oppdatert