Gå til innholdet

BUA Hamar har inngått et samarbeid med NAV, som nå har kjøpt inn et parti sykler for sesongutlån til barn i økonomisk vanskeligstilte familier. Da det ankom flyktninger fra Ukraina til Hamar, ble det aktuelt at noen av disse syklene kunne lånes ut til  barna deres.

 
Medarbeidere på BUA, Tom Eirik Andersen og Dag Frode Jensen, med familiekoordinator i NAV, Tina Eriksen.

Disse syklene er til utlån utover den vanlige utlånsordningen til BUA som varer en uke. BUA Hamar skal administrere dette utlånet og skal sørger for vedlikehold.

-Vi deltok på et eget foreldremøte for ukrainere, på en av Hamars skoler, og informerte om denne ordningen og det øvrige tilbudet til BUA. Da avtalte vi et tidspunkt der alle kunne møte opp i BUA og få sine sykler, samt se hva BUA ellers har å by på. Alle møtte opp, og vi fikk være til oppmuntring og hjelp i en ny norsk hverdag, forteller virksomhetsleder Jon-Arne Frøyland ved CRUX Hamartiltakene.

Oppdatert