Gå til innholdet
Ønsker du en meningsfull oppgave på fritiden? Du er velkommen til å jobbe som frivillig ved CRUX Tilja oppfølgingssenter. Vi har bruk for deg enten du kan bruke mye tid eller litt tid. Hos oss kan du som frivillig få brukt mange sider av deg selv. Du kan bidra inn med din kompetanse, interesser og deg selv som medmenneske. Eller kanskje ønsker du selv å lære noe nytt? Du kan komme på tidspunkt som passer best for deg, eller ha faste avtaler.
cruxordforermedfrivilligeogansatte1
Ordføreren i Skien, Hedda Foss Five, hilser på noen av våre frivillige medarbeidere og ansatte. 

Frivillige medarbeidere som gjør en innsats i vårt sosiale arbeid er en våre viktigste ressurser. ER du ufør, pensjonist eller ønsker å bidra på et annet område enn i arbeidslivet, så har du mye å bidra med her hos oss. Vi ønsker at du som frivillig skal oppleve mening og påfyll i din rolle som frivillig, og oppleve tilhørighet til fellesskapet på CRUX Tilja.

Vi ønsker å rekruttere frivillige medarbeidere som har en genuin interesse for deltakergruppen, egnethet og ikke minst tid å avse. Det er utarbeidet retningslinjer for frivillig arbeid hos oss, og vi gir intern opplæring til alle medarbeidere.

Arbeidstid
Det varierer i hvilket omfang de frivillige medarbeiderne kan engasjere seg på oppfølgingssenteret. Noen kommer flere dager i uka, mens andre er her i noen timer eller bidrar med eksternt arbeid. Vi inngår avtaler med den enkelte og tilpasser etter din kapasitet. 

Arbeidsoppgaver
Frivillige deltar i arbeidsmiljøet på CRUX Tilja. De legger til rette for deltakerne i hverdagen, er med i aktiviteter som veiledere og er med på turer. Du som medmenneske er den viktigste ressursen i møte med våre frivillige. 

Kjernen i det frivillige engasjement er samvær, samtaler, nettverksbygging, og aktiviteter for og med deltakerne. Vi ønsker et miljø som er trygt, støttende og oppmuntrende. Et miljø som ser mulighetene hos den enkelte. Den enkeltes ressurser og behov skal være i fokus, og vi tilrettelegger aktivitetene ut ifra disse.

Frivillige medarbeidere er ressurspersoner, som ved å være seg selv i samvær med deltakerne kan formidle omsorg, forutsigbarhet, stabilitet og trygghet.

Oppfølging og veiledning
Frivillige medarbeidere gis tilbud om innføringssamtale. Vi forventer at medarbeidere har en bevissthet om egen motivasjon for å engasjere seg, og er lojale overfor virksomheten og dens verdigrunnlag.

Det arrangeres medarbeidermøter i tillegg til tilbud om veiledningssamtaler med den enkelte. Alle frivillige må skrive under en taushetserklæring.

Har du spørsmål eller ønsker å bli frivillig hos oss?
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Oppdatert