Gå til innholdet
Ønsker du en meningsfull oppgave på fritiden? Vi har bruk for deg enten du kan bruke mye tid eller litt tid. Din formelle fagkompetanse eller ønsker å lære noe nytt.
cruxordforermedfrivilligeogansatte1
Ordføreren i Skien, Hedda Foss Five, hilser på noen av våre frivillige medarbeidere og ansatte (november 2017). 
Frivillige medarbeidere som gjør en innsats i vårt sosiale arbeid er en våre viktigste ressurser. Vi tror at folk som går ut av sine vante roller i arbeidslivetet har mye å bidra med her hos oss.

Vi ønsker å rekruttere frivillige medarbeidere som har en genuin interesse for deltakergruppen, egnethet og ikke minst tid å avse. 

Det er utarbeidet retningslinjer for frivillig arbeid hos oss, og vi gir intern opplæring til alle medarbeidere.

Arbeidstid
Det varierer i hvilket omfang de frivillige medarbeiderene kan engasjere seg på oppfølgingssenteret. Noen kommer flere dager i uka, mens andre er her i noen timer. Vi inngår avtaler med den enkelte. 

Arbeidsoppgaver
Frivillige deltar i arbeidsmiljøet på CRUX Tilja. De legger til rette for deltakerne i hverdagen, er med på turer og andre aktiviteter. 

Kjernen i det frivillige engasjement er samvær, samtaler, nettverksbygging og aktiviteter for og med deltakerne. Vi ønsker et miljø som er trygt, støttende og oppmuntrende. Et miljø som ser mulighetene hos den enkelte. Det skal fokuseres på den enkeltes ressurser og behov, og tilrettelegge aktiviteter ut ifra disse.

Frivillige medarbeidere ressurspersoner, som ved å være seg selv i samvær med deltakerne kan formidle omsorg, forutsigbarhet, stabilitet og trygghet.

Oppfølging og veiledning
Frivillige medarbeidere gis tilbud om innføringssamtale. Vi forventer at medarbeidere har en bevissthet om egen motivasjon for å engasjere seg, og er lojale overfor virksomheten og dens verdigrunnlag.

Det arrangeres medarbeidermøter i tillegg til veiledningssamtaler med den enkelte. Alle frivillige må skrive under en taushetserklæring.

Har du spørsmål eller ønsker å bli frivillig hos oss?
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.
Oppdatert