Gå til innholdet

Ledig stilling som enhetsleder for CRUX oppvekst - oppfølging.

ENHETSLEDER

CRUX oppvekst - oppfølging er en enhet i vekst. Enheten har to etablerte avdelinger; i Bergen og Oslo, hvor målgruppen er vanskeligstilte barn og unge. Tjenestene er oppsøkende og hjemmebasert med formål om tidlig innsats, tilpasset den enkelte brukeres behov.

Vi planlegger utvidelse av tjenestetilbudet innen dette området, og trenger derfor å styrke organisasjonen med et nytt ledernivå. I det daglige ivaretar avdelingsledere ordinær drift sammen med dyktige medarbeidere ved den enkelte avdeling. Enhetsleder vil være nærmeste leder for disse. Arbeidssted: Bergen eller Oslo.

Det er i dag ca. 25 medarbeidere fordelt på de to avdelingene CRUX oppfølging – Styve (Bergen) og CRUX oppfølging - Oslo. Våre samarbeidspartnere er kommuner, spesialisthelsetjenesten, Bufetat og andre aktører som utgjør våre brukeres nettverk. CRUX oppvekst - oppfølging driver sine avdelinger i hht dokumentert metodikk og omtales å være en av Norges beste tjenesteleveredører innen dette feltet. Dette er vi stolte av!

Arbeidsoppgaver

 • Økonomi, fag- og personalansvar
 • Strategisk utviklingsarbeid innen enhetens fagområde
 • Bedrive ledelse på en slik måte at helhet og godt arbeidsmiljø ivaretas ved avdelingene og i seksjonen
 • Legge til rette for å samarbeide konstruktivt og effektivt med oppdragsgivere og andre samarbeidspartnere slik at barn, ungdom og pårørende opplever helhet og kvalitet
 • Påse at veiledning av medarbeidere settes i system, samt at rutiner og prosedyrer implementeres forsvarlig
 • Legge til rette for kunnskapsutvikling, nytenking og forbedring
 • Implementering av strategiske planer i samarbeid med seksjonsleder og enhetens ledergruppe
 • Sikre og videreutvikle CRUX oppfølging sitt omdømme gjennom proaktiv og åpen kommunikasjon med viktige interessegrupper, avtaleparter, ansatte, brukere og pårørende
 • Kontrakt / avtaleoppfølging samt bidra i anbudsprosesser
 • Lede og støtte avdelingsledere i enheten, samt personalet i hht til stiftelsen CRUX sine målsetninger 
 • Påse at personalet har den kompetanse som til enhver tid er påkrevet
 • Påse at virksomheten følger faglig utvikling innen feltet og drar nytte av ny kompetanse
 • Inngå i seksjonenes ledergruppe og samhandle konstruktivt med lederkollegaer
 • Rapporteringsansvar

Kvalifikasjoner

 • 3-årig høyskoleutdanning (helse-sosial eller barnevernsfaglig)
 • Lederutdanning
 • Ledererfaring, gjerne innen oppvekstfeltet, med dokumentert gode resultater
 • Erfaring med lov- og avtaleverk som regulerer tjenesten
 • Erfaring med anbudsprosesser
 • Personlig egnethet

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide systematisk og strategisk, samt organisere et tjenesteområde i vekst 
 • Evne til å kombinere driftsansvar med strategisk utviklingsarbeid
 • Fremoverlent og robust med tydelig lederforståelse
 • Godt utviklet relasjonskompetanse og gode samarbeidsferdigheter
 • God gjennomføringsevne, integritet og engasjement – sikre gode beslutningsprosesser.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne å benytte IKT som sentrale arbeidsverktøy
 • Du må være helhjertet, raus, dristig og solid!

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og spennende fagmiljøer
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet god tjenestepensjonsordning og tilbud om gunstig boliglån
 • Lønn etter avtale

Spørsmål om stillingen? 
Ta kontakt med seksjonsleder Maria Schefte (409 17 559).

Send søknad med CV til seksjonsleder Maria Schefte innen 16.mars 2020.

Oppdatert